Mesto Trnava

Prvé multifunkčné športové ihrisko v Trnave bude v areáli školy na Bottovej ulici

Začala sa výstavba prvého multifunkčného športového ihriska s umelým povrchom v Trnave v areáli Základnej školy na Bottovej ulici. Jej žiaci získajú výborné podmienky na realizáciu športových ambícií v piatich druhoch športu. Vzhľadom na širokú využiteľnosť ihriska tohto typu mestská samospráva uvažuje aj o režime jeho sprístupnenia pre občanov mesta.

Na obvode oválneho ihriska bude bežecká dráha s tromi traťami. Vo vnútri oválu vzniknú ihriská na tenis, volejbal, basketbal, hádzanú a malý futbal. Poloblúky na oboch stranách oválu sú určené na streetbalové koše. Finálna úprava ihriska bude z vodopriepustných polyuretánových povrchov vhodných na atletiku a loptové hry. Novinkou, ktorá spĺňa najaktuálnejšie požiadavky adaptácie na zmeny klímy, je spôsob odvodnenia ihriska. Zrážková voda nebude odvedená do kanalizácie, ale cez podložie z kamenných drvín drenážou do vsakovacej jamy. Dá sa očakávať, že vďaka tomu stúpne vlhkosť ovzdušia, klesne jeho teplota a vzniknú aj lepšie podmienky pre zeleň, ktorá významne pomáha pri zlepšovaní klímy.
Myšlienka na výstavbu multifunkčných ihrísk v Trnave nie je nová. Mestská samospráva mala pripravených niekoľko projektov už v roku 2008, ale k ich realizácii napokon nedošlo. „Očakávali sme, že aj na Slovensku bude rovnaký trend ako v Česku, kde príslušné ministerstvo venovalo na budovanie materiálnej základne škôl a podporu športovania detí a mládeže niekoľko stoviek miliónov korún a výsledky sa zúročili aj vo výkonoch českých športovcov na vrcholových športových podujatiach. Preto sme aj my v období rokov 2006 – 2009 vyprojektovali multifunkčné ihriská na niekoľkých základných školách. Žiaľ, u nás sa vtedy nestalo to isté, čo v Česku. Naše ministerstvo školstva podporovalo viac výstavbu ihrísk s umelým trávnatým povrchom, ktoré nemajú také bohaté športové využitie,“ hovorí vedúci odboru investičnej výstavby mestského úradu Dušan Béreš.
Po rokoch teda konečne prišiel čas na oživenie a „facelift“ projektu, v ktorom boli zohľadnené nové materiály a trendy. „Sme šťastní, že to, čo sme chceli urobiť už takmer pred desiatimi rokmi, sa predsa len stane skutočnosťou. Pokračovanie v tejto snahe je nevyhnutné. Ak chceme mať dobrých športovcov, musíme im vytvárať nielen dobré základné podmienky na športovanie, ale aj na súťaživosť a túžbu po víťazstvách. Myslím si, že musí prísť čas, keď si aj štát uvedomí, že je potrebné podporovať výstavbu takýchto ihrísk. Je to súčasný trend, nájdeme ich kdekoľvek v zahraničí,“ dodal Dušan Béreš.

Výstavba sa začala geodetickým vytýčením multifunkčného ihriska.


Hrubé zemné práce na zarovnaní priestoru sú v plnom prúde.


Nákres nového ihriska (po kliknutí sa otvorí v originálnej veľkosti vo formáte Pdf)

Foto: Mária Kuššová, Kamil Lastovička

 

Lokalita

GPS:
N 48.374686756131055 / E 17.573871913122503

13.7.2016 16:34

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte