Mesto Trnava

Rezidentom na Družbe pribudnú nové parkovacie miesta

Regulácia statickej dopravy z podhľadu mesta znamená uprednostňovanie Trnavčanov pri parkovaní, usporiadanie verejného priestoru, zvýšenie bezpečnosti pohybu na sídlisku a v neposlednom rade efektívny manažment parkovacích plôch v lokalite.
 
Ďalšou fázou je neustály monitoring systému parkovania, analýza získaných dát a následne hľadanie nových efektívnych riešení. 
 
Vďaka systému vyhodnocovania skutočných údajov z praxe, po zohľadnení všetkých dopravných noriem a aj na základe úzkej spolupráce s hasičským a záchranným zborom, máme dobrú správu pre obyvateľov na sídlisku Družba. V najbližších týždňoch pribudnú ďalšie desiatky parkovacích miest.
 
V horizonte niekoľkých dní pribudne v tejto lokalite 54 nových parkovacích miest. Konkrétne 28 miest bude vyznačených na ulici Vladimíra Clementisa, 9 na ulici Teodora Tekela a 17 na ulici Juraja Slottu. Budú riadne vyznačené vodorovným dopravným značením. Obyvatelia tak budú vedieť a vidieť, kde presne na ulici môžu parkovať a kde musia zachovať prístupné príjazdové cesty k bytovým domom pre hasičské a záchranné zložky.
 
V ďalších týždňoch vznikne 38 parkovacích miest vďaka drobným stavebným úpravám pri minimálnom zásahu do existujúcej zelene. Spolu tak na Družbe pribudne 92 nových oficiálnych odstavných plôch, ktoré zvýšia celkovú kapacitu sídliska.
 
ilustračný obrázok
ilustračný obrázok
 
Ani tu však naša snaha o zvýšenie kvality života nekončí. Mesto paralelne s reguláciou statickej dopravy pracuje aj na príprave projektov revitalizácie jednotlivých vnútroblokov, ktoré výrazne zvýšia kvalitu verejného priestoru a vytvoria lepšie podmienky pre rozvoj komunitného života na sídlisku.
 
Tieto opatrenia nie je možné vždy urobiť vopred. Efektívne reflektovať na skutočný dopyt po parkovacích miestach sa dá až na základe dát získaných po zavedení regulácie. Tá v praxi spôsobuje to, že sa verejný priestor zorganizuje, vyčistí a zregulujú sa z neho autá, ktoré doteraz parkovali bez pravidiel a vo všeobecnosti komplikovali parkovanie pre všetkých rezidentov Družby.

19.5.2023 13:11

Komentárov: 0