Mesto Trnava

Rozhodnutia o dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za odpad si občania nájdu v poštovej schránke

Trnavská samospráva v týchto dňoch distribuuje rozhodnutia o miestnych daniach. V čase pandémie ochorenia COVID-19 ich doručovatelia nenosia priamo do domácností, ale vhadzujú ich občanom do schránok.

„Každoročne na Trnavčanov apelujeme, aby platby mestu uhrádzali online a vyhli sa tak čakaniu v rade pred pokladňou mestského úradu. Tento rok je to kvôli prevencii šírenia koronavírusu ešte dôležitejšie,“ hovorí Želmíra Lackovičová, vedúca úseku správy daní odboru ekonomického MsÚ v Trnave.

Namiesto státia v rade stačí poslať úhradu prostredníctvom bankového prevodu. Na rozhodnutí je uvedené číslo účtu Mesta Trnava i QR kód. Ten stačí naskenovať v príslušnej aplikácii smartfónu a úhrada je tak doslova záležitosťou na pár sekúnd.

Z dôvodu častých otázok verejnosti uvádzame nasledovné informácie:

  • Sadzba dane z nehnuteľností je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 529 rovnaká pre byty aj rodinné domy (1 €/m2).
  • V rámci VZN č. 532, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 526, je zjednotená aj výška poplatku za komunálny odpad pre bytové i rodinné domy (0,08 €/osoba/deň).
  • Výška dane za psa sa oproti minulým rokom zaokrúhlením zvýšila na 35 eur.

22.5.2020 12:19

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?