Mesto Trnava

Správne vytriedené nápojové kartóny slúžia na výrobu nových produktov

Dôležitým krokom k zvyšovaniu množstva vyseparovaného odpadu je jeho správne a zodpovedné triedenie. Najideálnejšie je snažiť sa odpad vôbec netvoriť. To je však ťažko dosiahnuteľná méta, takže sa aspoň pokúsme o zodpovedný prístup k triedeniu a dajme šancu recyklácii. Len dobre vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. Niektoré pravidlá sú úplne jednoduché, napr. zálohované obaly treba vrátiť do predajne a dodržiavať farebnú abecedu triedenia. Sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Vhodením odpadu do správneho kontajnera prispejeme všetci k čistote svojho okolia. Ako triediť kovový odpad sme už spomínali, teraz sa pozrime na nápojové kartóny.

K nápojovým kartónom patria kartóny do mliečnych výrobkov, ovocných nápojov, vína či kávy. Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím. Nestlačený odpad v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekvenciu vývozov kontajnerov a v konečnom dôsledku sa vyváža vzduch.

Nápojové kartóny (obaly z mlieka či džúsu) sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť pri výrobe paliet. Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma. Zlisované nápojové kartóny sa drvia na malé fragmenty v drviacom zariadení, nasleduje ich rovnomerné vsypanie do formy a lisovanie pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty a tlaku dochádza k prelisovaniu materiálu a vďaka roztavenému polyetylénu prichádza k spojeniu vlákien s fóliou. Medzi dve takéto dosky sa spravidla pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom podobné sadrokartónu a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.

Nápojový kartón má teda po recyklácii široké využitie:

  • stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky.  


Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových produktov. Z 2 nápojových kartónov sa dá napríklad vyrobiť 1 m2 kuchynských utierok.
Ďalšie ukážky recyklátov z nápojových kartónov:
 

2.8.2019 13:01

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová