Mesto Trnava

Trnava má už tretí raz najlepšie finančné zdravie spomedzi krajských miest

Mesto Trnava má znova najlepšie finančné zdravie spomedzi slovenských krajských miest. Vyplýva to z analýzy zverejnenej Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v rámci projektu zameraného na monitorovanie hospodárenia miest, obcí a vyšších územných celkov s cieľom zvýšiť tlak na zlepšovanie ich finančného zdravia.

Finančné zdravie vypovedá o miere udržateľného hospodárenia samospráv bez rizika problémov v súčasnosti aj budúcnosti. Na základe údajov z Ministerstva financií Slovenskej republiky boli na stupnici od nuly po šesť hodnotené vybrané ukazovatele za ostatné štyri roky, ako napríklad celková výška dlhu, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti či záväzky viac ako 60 dní po splatnosti. Vo všetkých posudzovaných parametroch Mesto Trnava už po tretí raz potvrdilo svoje kvalitné finančné hospodárenie. 

„Dobré výsledky v hodnotení finančného zdravia máme dlhodobo. Som rád, že stabilne potvrdzujeme kvalitné hospodárenie nášho mesta,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka.
 

Tabuľka hodnotení finančnéo zdravia slovenských krajských miest
Tabuľka krajských miest Slovenska v rebríčku INEKO

11.2.2021 18:00

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?