Mesto Trnava

V Trnave sa otvorila piata Technická škôlka na Slovensku

Škôlkari zo Základnej školy s materskou školou na ulici Kornela Mahra v Trnave sa tešia z unikátnych aktivít, ktoré do ich škôlky priniesol nedávno spustený projekt s názvom Technická škôlka. Ide o vzdelávací projekt zameraný na polytechnickú výchovu predškolákov. Trnavská materská škola je piatou na Slovensku, ktorá Technickú škôlku realizuje.

Cieľom projektu je hravou formou u detí podporovať technické myslenie, tvorivosť, manuálnu zručnosť i verbálne schopnosti. V súčasnej dobe totiž zaznamenávame pokles záujmu o technické vedy a nedostatok základných technických znalostí a manuálnych zručností u mládeže. Technická škôlka chce deti v predškolskom veku hravou formou motivovať k riešeniu jednoduchých úloh a priblížiť im tak svet techniky.

Deti si pod vedením pedagógov, ale aj podľa svojich predstáv vyrobí funkčný model študovaného objektu. Na základe vlastnej skúsenosti si lepšie zafixujú získané vedomosti a následná hra s modelom im objasní správne použitie a možnosti skutočného stroja. Vyrábať budú modely jednostopých vozidiel  ako kolobežky, bicykle či motorky i tých dvojstopých  (automobily, traktory), rad príde aj na modely lodí a lietadiel. Nebude chýbať diskusia o tom, ako sa dá daná úloha vyriešiť a prečo je vhodný práve taký spôsob, aby sa okrem manuálnych zručností povzbudili aj verbálne schopnosti. Účasť detí pri týchto aktivitách je dobrovoľná a len so súhlasom rodičov.

Projekt podporuje napĺňanie obsahu Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie vo vzdelávacích oblastiach Človek a svet práce a Človek a príroda predovšetkým v oblasti rozvíjania technických zručností detí a technickej gramotnosti komplexne.

Gestorkou projektu je Iveta Radičová, ktorá Technickú škôlku v materskej škole na Kornela Mahra 20. decembra 2017 slávnostne otvorila. Malých technikom prajeme veľa úspechov a radosti z objavovania nových vecí.


Slávnostné otvorenie Technickej škôlky


K projektu neodmysliteľne patria pracovné nástroje a rôzne pomôcky.


Riaditeľka ZŠ s MŠ Kornela Mahra Karin Hambálková a predškoláci, ktorým je projekt určený


Deti sa na nové aktivity už tešia. :) 

21.12.2017 14:46

Komentárov: 0