Mesto Trnava

Vláda nariadila obmedzenie pohybu počas veľkonočných sviatkov

Od polnoci v stredu 8. apríla do pondelka 13. apríla 2020 (vrátane) platí na Slovensku čiastočný zákaz vychádzania. Cieľom nariadenia Vlády Slovenskej republiky je eliminovať pohyb osôb počas Veľkej noci a obmedziť tak riziko šírenia koronavírusu.

Čiastočný zákaz vychádzania sa nebude týkať:

  • cesty do a zo zamestnania a cesty na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
  • cesty v nutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
  • cesty do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
  • cesty na pohreb blízkej osoby,
  • cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu (v prípade Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta),
  • cesty za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu (v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta).
  • pobytu v prírode v rámci okresu (v prípade Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta).

7.4.2020 11:45

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová