Mesto Trnava

Vyjadrite v ankete svoj názor na dôsledky klimatických zmien

Mesto Trnava v spolupráci s Karpatským rozvojovým inštitútom pripravuje v rámci projektu Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia adaptačnú stratégiu proti dopadom zmeny klímy. Súčasťou projektu bude v októbri anketa pre obyvateľov mesta s cieľom zistiť ich názor na túto problematiku a ich vedomosti o tom, ako môžu svoje správanie prispôsobiť vlnám horúčav. Dotazníky budú k dispozícii v Kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Trnave, kde ich záujemcovia môžu vyplniť prostredníctvom zaškoleného anketára.

Zvýšenie priemerných ročných teplôt vzduchu, častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav spojené často aj s dusnom, dlhšie obdobia sucha v teplej časti roka striedané zvýšenou častosťou intenzívnych zrážok, výskyt a rozširovanie nových druhov škodcov sú len niektoré z predpokladaných dopadov zmeny klímy na oblasť Trnavy a okolia, ktoré uvádzajú vo svojej štúdii poprední slovenskí klimatológovia prof. RNDr. Milan Lapin CSc. a RNDr. Pavel Šťastný, CSc. Štúdia zameraná na dopady zmeny klímy v súčasnosti a v najbližších rokoch a desaťročiach bola jednou z prvých aktivít projektu, ktorý mesto Trnava realizuje v spolupráci s Karpatským rozvojovým inštitútom z Košíc. Cieľom projektu je zmierniť nepriaznivé dopady zmeny klímy na ľudí a majetky v Trnave a okolí.
Jednou z hlavných aktivít projektu je príprava tzv. adaptačnej stratégie, ktorej cieľom je určiť najzávažnejšie riziká, zraniteľnosť ľudí a infraštruktúry na extrémy počasia spojené so zmenou klímy a navrhnúť účinné riešenia na ich zmiernenie. Prvým krokom bolo vypracovanie už spomínanej štúdie o dopadoch zmeny klímy na Trnavu. V súčasnosti začínajú odborníci z rôznych oblastí pracovať na druhej časti, ktorou je vypracovanie tzv. hodnotenia zraniteľnosti. Vďaka nemu samospráva mesta presnejšie zistí, ktoré skupiny obyvateľov čelia väčšiemu riziku, a kde je potrebné realizovať opatrenia na zmiernenie týchto rizík.
Skúmať sa budú napríklad koridory vetrov, ktoré pomáhajú ochladzovať mesto v čase horúčav, podmienky, v ktorých žijú najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, možnosti mesta reagovať na krízové situácie, ktoré súvisia s dopadmi zmeny klímy a pod. (napríklad kapacity a pripravenosť zdravotnej pomoci v takýchto situáciách).
V neposlednom rade je však dôležité zistiť, aký názor majú na danú problematiku obyvatelia mesta a či vedia svoje správanie prispôsobiť vlnám horúčav. Preto bude Mesto prostredníctvom anketárov v najbližších týždňoch realizovať medzi Trnavčanmi anketu. Jej výsledky významným spôsobom prispejú k schopnosti naformulovať riešenia, ktoré pozitívne ovplyvnia život obyvateľov Trnavy.

Ak vás teda osloví anketár s otázkami týkajúcimi sa klimatických zmien, prosíme, venujte mu 10 minút svojho času.

1.10.2013 14:49

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová