Mesto Trnava

Základná škola na Ulici Jána Bottu bude mať vlastnú jedáleň

Vo štvrtok 17. januára 2019 sa v priestoroch Základnej školy na Ulici Jána Bottu uskutočnilo verejné stretnutie s rodičmi žiakov a zamestnancami školy. Zástupcovia Mesta Trnava, ktoré je zriaďovateľom ZŠ, na ňom prezentovali riešenie situácie so zabezpečením školských obedov. V minulosti sa žiaci stravovali v pár metrov vzdialenej Strednej športovej škole Jozefa Herdu (donedávna Športové gymnázium), v novembri však stredná škola formou dodatku k zmluve informovala riaditeľstvo základnej školy, že od 1. februára 2019 jej bude poskytovať maximálne 150 obedov denne, t. j. len pre prvé dva ročníky ZŠ. Dôvodom sú nedostačujúce kapacity v jedálni SŠ.
Na základnej škole je na obedy v tomto školskom roku prihlásených 590 stravníkov. Samospráva začala okamžite hľadať riešenia, aby nedošlo k výpadku stravovania pre starších žiakov a nebolo nutné prejsť na suchú stravu. Mesto na rokovaniach so Strednou športovou školou J. Herdu i jej zriaďovateľom, Trnavským samosprávnym krajom, predostrelo viacero návrhov (napr. umiestnenie mobilného výdajného pultu v jedálni SŠ) a žiadalo, aby bola zabezpečená strava aspoň pre najmenšie deti na prvom stupni ZŠ. Podľa TTSK nebola táto verzia možná, prisľúbili však naďalej poskytovať stravovanie žiakom 1., 2. aj 3. ročníka ZŠ.
Mesto zároveň oslovilo riaditeľov škôl v blízkosti J. Bottu, ktorí ponúkli svoje kapacity na varenie i výdaj stravy. Štvrtákom sa podarilo zabezpečiť obedy na Spojenej škole na Ulici L. van Beethovena, ktorá je vzdialená približne desať minút chôdze od budovy základnej školy. Žiaci 2. stupňa budú na obedy chodiť na Základnú školu Andreja Kubinu (zhruba 15 minút peši).
Obedy pre žiakov ZŠ Jána Bottu budú v každom prípade zabezpečené, hoci to pre časť z nich bude prechodne znamenať istý diskomfort pri presune na obed – samozrejme, v sprievode učiteľov.
Tento režim je dočasný, Mesto Trnava momentálne pripravuje zámer vybudovať kuchyňu s jedálňou priamo v priestoroch školy. Do úvahy pripadá rekonštrukcia krídla, v ktorom v minulosti fungovala kuchyňa s jedálňou, neskôr boli však prebudované na šesť tried. Druhou možnosťou je prístavba v areáli školy. Snahou samosprávy je, aby nová kuchyňa s jedálňou na ZŠ Jána Bottu začala variť a vydávať stravu čo najskôr.


Fotografie Rastislava Danáka ilustrujú priestorové možnosti na situovanie novej kuchyne a jedálne pre žiakov v areáli školy.

17.1.2019 15:22

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?