Mesto Trnava

Zmena v termínoch zberu orezov z rodinných domov

Mestské služby mesta Trnava (MSMT) informujú občanov o zmene v harmonograme zberu orezov zo stromov z rodinných domov.
V sobotu 16. októbra 2021 budú MSMT a spoločnosť FCC Trnava zbierať orezy aj na Vozovke (v časti Vajslovej doliny od Vozovky po Trnávku na B. S. Timravy, Kollárovej a Športovej). Pôvodný termín zberu v týchto lokalitách bol až 23. októbra.

V sobotu 16. októbra sú okrem toho na pláne aj Tulipán a časť Vajslovej doliny (od Trnávky smerom k Tulipánu), ako je uvedené v harmonograme.

V sobotu 23. októbra sa zber presunie na Kopánku I. a II., Vodáreň a Zátvor (v zóne ohraničenej Bučianskou, Rybníkovou a Šrobárovou vrátane týchto ulíc).

V deň zberu je potrebné, aby obyvatelia vyložili konáre, resp. orezy zo stromov pred rodinný dom do 7.00 h a bezprostredne po ich zbere upravili znečistené verejné priestranstvo do pôvodného stavu.

Zberové vozidlo prechádza po každej ulici iba raz, tráva, lístie a iné zvyšky rastlín zo záhonov sa uvedených termínoch nezbierajú.

11.10.2021 14:37

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?