Mesto Trnava

Advent 2020 v Trnave

Vianočné trhy 2020_žiadosť

Organizačné zabezpečenie

Výška poplatkov

Čas predaja a zásobovanie

 

 Uzávierka prihlášok je do 15. 10. 2020, pre charitatívne organizácie do 31. 10. 2020.

 
Chcete vedieť, čo je nové?