Mesto Trnava

Ako putuje kuchynský bioodpad z Trnavy na zhodnotenie

Kuchynský bioodpad, ktorý v Trnave zbierame od začiatku tohto roka, nekončí na skládke, ale ide na zhodnotenie do bioplynovej stanice v Bošanoch. Dôkladným triedením spoločne znižujeme množstvo komunálneho odpadu a šetríme tak naše životné prostredie. 

Za prvý mesiac vyviezla spoločnosť FCC Trnava takmer 30 ton kuchynského bioodpadu. Trnavčania triedia dôkladne, v hnedých kontajneroch sa v prevažnej miere nachádza to, čo do nich skutočne patrí. To znamená zvyšky z kuchyne rastlinného aj živočíšneho pôvodu (tepelne upravené i neupravené), znehodnotené potraviny i časti kvetov a rastlín. Vo veľkej miere sa využívajú biologicky rozložiteľné vrecká od mesta, mnohí však tento odpad vyhadzujú bez obalu priamo z odpadovej nádoby, čo je z ekologického hľadiska ešte lepšie.  

Samospráva reaguje na podnety obyvateľov a intenzívne pracuje na tom, aby bol dostatok hnedých nádob všade tam, kde je to potrebné. Zároveň pripomína, že správne uzavretie kontajnera a zaistenie kovovou pákou na jeho veku zaručia, že sa do nádoby nedostanú hlodavce a von neprenikne žiaden zápach.  

„Neustále pridávame nové kontajnery na kuchynský bioodpad a budeme v tom pokračovať, kým ich nebude dostatok,“ hovorí viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík. „Ide nám o to, aby bolo jeho triedenie pre ľudí jednoduché a pohodlné a aby stojiská vyzerali upravene.“ 

Častou otázkou je, prečo sa kuchynský bioodpad zbiera do 120-litrových odpadových nádob a nie do väčších, príp. do polopodzemných, ktoré sa budujú postupne v celom meste namiesto starých kontajnerových stojísk. Polopodzemné kontajnery však majú kapacitu až 5 000 litrov a nie je vhodné v nich zbierať tak veľký objem kuchynského bioodpadu. Kontajnery sa totiž po každom zvoze umývajú a vyzbieraný odpad sa hygienizuje.  

Ani väčšie, napr. 240-litrové nádoby by neboli vhodným riešením.  

„Systém zberu kuchynského odpadu prostredníctvom 120-litrových nádob je prispôsobený technologickému postupu pri ich čistení v spracovateľskom zariadení. Veľkosť zbernej nádoby a maximálna hmotnosť odpadu v zbernej nádobe sú obmedzené,“ upresňuje spoločnosť FCC Trnava, ktorá sa v našom meste venuje odpadovému hospodárstvu. 

Väčší počet nádob a častejší zvoz odpadu, ktorý samospráva upravila z dvoch dní za týždeň na tri, by však mali eliminovať problémy s preplnením nádob, s ktorými sa v prvých týždňoch zberu kuchynského bioodpadu stretávame.  

Pozrite si fotografie, ako sa kuchynský bioodpad zbiera a spracováva:
 


Hnedé kontajnery z Trnavy prichádzajú do Bošian, aby sa ich obsah zhodnotil v bioplynovej stanici.


Trnavčania triedia kuchynský bioodpad poctivo a tak sa v ňom nachádza poväčšine skutočne len to, čo doň patrí.


Plné kontajnery idú do zariadenia, kde sa ich obsah vysype a nádoby sa umyjú. Jeho veľkosť je dimenzovaná presne na 120-litrové nádoby.


Vysýpanie a umývanie nádob


Umyté nádoby sú pripravené ísť opäť do terénu.


Hnedé kontajnery v Trnave postupne pribúdajú všade tam, kde je treba.
 

Foto: FCC Slovensko

22.2.2021 11:27

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová