Mesto Trnava

Blíži sa zápis do trnavských základných škôl

Z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie bude niekoľko možností ako prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Pre všetky formy zápisu platí termín 8. a 9. apríla 2021.
 
Podľa §20 ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Tento rok bude zápis prebiehať viacerými spôsobmi: 
 
  • Prezenčná forma zápisu bez osobnej prítomnosti dieťaťa bude prebiehať na všetkých základných školách zriadených Mestom Trnava v dňoch 8. - 9. 4. 2021 od 9.00 do 17.00 hodiny.
     
  • Ďalšou možnosťou je vyplnenie formulára, ktorý si rodič môže vyzdvihnúť v škole a podľa pokynov odovzdať, alebo vyplnenie elektronickej prihlášky na webovej stránke školy. 
     

Všetky bližšie údaje nájdu zákonní zástupcovia na webových stránkach základných škôl.

foto: pixbay.com


 

 

17.3.2021 9:13

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?