Mesto Trnava

Základné školy s materskými školami

Základné školy s materskými školami

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
riaditeľka: Mgr. Zuzana Holkovičová
tel. 033/ 32 36 941
e-mail: zuzana.holkovicova@zsak.trnava.sk
web: www.zs-kubinu.edupage.org

ved. ŠJ: Katarína Štibravá

tel. 033/32 36 944
e-mail: zskubinu@pobox.sk
Materská škola,  Ružindolská 8 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ:  Bc. Beata Mušková
tel.0333/32 36 801
ved. ŠJ: Katarína Štibravá
tel. 033/ 32 36 944, 033/5546196
e-mail: msruzindolska@ms.trnava.sk

Základná škola s materskou školou, Atómová 1, 917 01 Trnava
riaditeľka: Mgr. Emília Benedikovičová

tel. 033/ 32 36 841
e-mail: zsatomovatt@gmail.com

web: www.zsatomovatt.sk
ved. ŠJ: Ľubica Bednarčíková
Materská škola, Okružná 19, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Jolana Mikovínyová
tel. 033/ 32 36 780
e-mail: msokruzna19@gmail.com

ved. ŠJ: Dagmar Zvolenská
tel. 033/ 32 36 781
e-mail: sjokruzna@ms.trnava.sk
Materská škola, Okružná 27, Trnava - elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Michaela Císarová
tel. 033/ 32 36 783
e-mail: msokruzna27@gmail.com
ved. ŠJ: Dagmar Zvolenská
tel. 033/ 32 36 784
e-mail: sjokruzna27@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, 917 01 Trnava
riaditeľka: PhDr. Danka Gašparíková
tel. 033/ 32 36 851
e-mail: danka.gasparikova@zsjb.trnava.sk
web: www.zsbott.edupage.org
vedúca Šj: Andrea Novomeská
tel. 0905 830 296
e-mail: andrea.novomeska@zsjb.trnava.sk

Materská škola, L. van Beethovena 16, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Soňa Lipovská
tel. 033/ 32 36 792
e-mail: msbeethovenova@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Adriana Rábarová
tel. 033/32 36 793
e-mail: sjbeethovenova@ms.trnava.sk

Materská škola, Botanická 12, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mária Šišková
tel. 033/ 32 36 796
e-mail: msbotanicka@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Adriana Rábarová
tel. 033/ 32 36 797
e-mail: sjbotanicka@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
riaditeľka: Ing. Beáta Krajčovičová
tel.: 033/ 32 36 861
e-mail: info@zsmg.trnava.sk

web: www.zstulipantt.edupage.org

ved. ŠJ: Jana Brezinová
tel. 033/ 32 36 865

e-mail: jana.brezinova@zsmg.trnava.sk

Materská škola, Jiráskova 25, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Zuzana Škultétyová
tel. 033/ 32 36 757
e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Mária Jánoschková
tel. 033/32 36 755
e-mail: sjjiraskova@ms.trnava.sk
Materská škola, Limbová 4, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Zuzana Grmanová
tel. 033/32 36 763
e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Mária Jánoschková
tel. 033/ 32 36 764
e-mail: sjlimbova@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
riaditeľka: PaedDr. Adriana Jančichová
tel. 033/ 554 30 49
e-mail: zsmodranka@ttonline.sk, riaditelka@zsik.trnava.sk
web: www.zsmodranka.edupage.org
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Gabriela Haršányová
tel. 033/554 32 49
e-mail: zastupcams@zsik.trnava.sk
ved. ŠJ: Gabriela Nováková
tel. 0911 348 070
e-mail: sjmodranka@ttonline.sk

Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava
riaditeľka: Mgr. Lea Vretenárová
tel. 033/ 32 36 881
e-mail: lea.vretenarova@zskm.trnava.sk
web: www.zskmahratt.edupage.org
ved. ŠJ: Ing. Martina Bednárová
tel. 033 32 36 882
e-mail: martina.bednarova@zskm.trnava.sk
Materská škola, K. Mahra 9 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
tel. 033/ 32 36 759
e-mail: msmahra@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Bc. Jana Kuchtová
tel. 033032 36 760

e-mail: sjmahra@ms.trnava.sk

Materská škola, Čajkovského 28, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: PaedDr. Hambálková Karin, PhD.
tel. 033/ 32 36 759
e-mail: msmahra@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Bc. Jana Kuchtová
tel. 033 32 36 814
e-mail: sjcajkovskeho@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava
riaditeľka: Mgr. Žofia Halásová
telefón: 033/ 32 36 932
e-mail: zofia.halasova@zssut.trnava.sk
web: www.zsnamsut.edupage.org
ved. ŠJ: Viera Mešťaníková
tel. 033/32 36 936
e-mail: skola@zssutt.edu.sk
Materská škola,  Ľudová 27 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Margita Dubošová
tel. 033/ 32 36 809 – 812
e-mail: msludova@ms.trnava.sk
web: www.msludovatrnava.webnode.sk
ved. ŠJ: Mgr. Sylvia Anettová
tel.033/ 32 36 810, 811
e-mail: sjludova@ms.trnava.sk
Materská škola,  Murgašova 13, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Petra Mrazíková Nagyová
tel. 033/ 32 36 787, 790
e-mail: msmurgasova@ms.trnava.sk
web: www.msmurgasovatrnava.sk
ved. ŠJ: Magdaléna Bednarčíková
tel. 033/32 36 788, 789
e-mail: sjmurgasova@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
riaditeľka: Mgr. Lýdia Gašparovičová
telefón: 033/ 32 36 901
e-mail: lydia.gasparovicova@zssp.trnava.sk
web: www.spartakovska.edupage.org
ved. ŠJ: Mária Krchová
tel. 033/32 36 902
Materská škola,  Spartakovská 6 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Bc. Ivana Šuranová - poverená riadením MŠ
tel. 033/32 36 768
e-mail: msspartakovska@ms.trnava.sk

ved. ŠJ: Zuzana Mrvová
tel. 033/ 32 36 769
e-mail: sjspartakovska@ms.trnava.sk
Materská škola, V jame 3 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Jarmila Hacajová
tel. 033/ 32 36 800
e-mail: msvjame@gmail.com

Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, 917 00 Trnava
riaditeľ: PaedDr. Milan Kánya
tel.: 033/ 32 32 921
e-mail: milan.kanya@zsva.trnava.sk
web: www.vancurova.edupage.org
ved. ŠJ: Zlata Felingová
tel.: 033/ 32 32 924, 925
e-mail: vancurova.jedalen@gmail.com
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Nora Gerincová
tel. 033/32 36 750
e-mail: msvancurova@ms.trnava.sk

Materská škola,  Spartakovská 10 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Bc. Mária Rabarová
tel. 033/32 36 822
e-mail: msspartakovska10@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Viera Petríková
tel. 033/ 32 36 824
e-mail: sjspartakovska10@ms.trnava.sk
Materská škola,  Narcisová 2, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Bc. Viera Drgoňová
tel. 033/ 32 36 805
e-mail: msnarcisova@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Viera Petríková
tel. 033/32 36 806
e-mail: sjnarcisova@ms.trnava.sk
 

Materské školy

Materská škola, Hodžova 40, Trnava
riaditeľka: Mgr. Ľubica Čechová
tel.: 033/ 32 36 829
e-mail: mshodzova@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Mgr. Mária Huttová
tel. 033/32 36 830
e-mail: sjhodzova@ms.trnava.sk
web: www.rzhodzovacik.sk

Materská škola, Vajanského 3, Trnava
riaditeľka: Mgr. Natália Polomíčková
tel.: 033/ 32 36 818
e-mail: msvajanskeho@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Mgr. Mária Huttová
tel.033/32 36 819
e-mail: sjvajanskeho@ms.trnava.sk
web: www.msrozpravkovo.sk

Materská škola, T. Tekela 1, Trnava
riaditeľka: Mgr. Janka Lugárová
tel.: 033/ 32 36 771
e-mail: mstekela@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Ľubomíra Kyseľová
tel. 033/32 36 772
e-mail: sjtekela@ms.trnava.sk
web: www.msttekelatrnava.edupage.org

Materská škola, V jame 27, Trnava
riaditeľka: Lýdia Pajtinková
el.: 033/ 32 36 775
e-mail: msvjame@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Ivana Vržďáková
tel.: 033/ 32 36 777
e-mail: sjvjame@ms.trnava.sk
web: www.msvjame.sk

    
   
  

 
Chcete vedieť, čo je nové?