Mesto Trnava

Základné školy s materskými školami

Základné školy s materskými školami

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
riaditeľka: Mgr. Zuzana Holkovičová
tel.: 033/ 32 36 941, 0915 748 647
e-mail: skolakubinu@gmail.com, zskubinu@pobox.sk
web: www.zs-kubinu.edupage.org
zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Mária Pavlíková
tel.: 033/32 36 942
zástupkyňa pre 2. stupeň: Mgr. Mária Szewcyková
tel.: 033/32 36 942
zástupkyňa pre MŠ: Bc. Beáta Mušková
tel. 033/32 36 801
ved. ŠJ: Lucia Kavuliaková
tel.: 033/32 36 944
e-mail: jedalenkubinu@gmail.com


Materská škola,  Ružindolská 8 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ:  Mgr. Beata Mušková
tel.0333/32 36 801
ved. ŠJ: Lucia Kavuliaková
tel. 033/ 32 36 944
e-mail: msruzindolska@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Atómová 1, 917 01 Trnava
riaditeľka: Mgr. Barbora Beňadiková
tel. 033/ 32 36 841, 0917 420 496
e-mail: barbora.benadikova@zsatom.trnava.sk
web: www.zsatomovatt.edupage.org
zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Anna Hrušovská
tel.: 033/32 36 841
zástupkyňa pre 2. stupeň: Mgr. Iveta Reptová
tel.: 033/ 32 36 841
ved. ŠJ: Ľubica Bednarčíková
tel.: 033/32 36 844, 0911 842 053
e-mail: lubica.bednarcikova@gmail.com


Materská škola, Okružná 19, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Bc. Stanislava Ovečková
tel. 033/ 32 36 780
e-mail: okruzna19@gmail.com
ved. ŠJ: Dagmar Zvolenská
tel. 033/ 32 36 781
e-mail: sjokruzna@ms.trnava.sk


Materská škola, Okružná 27, Trnava - elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: PaedDr. Hana Lužáková
tel. 033/ 32 36 783
e-mail:okruzna27@gmail.com
ved. ŠJ: Dagmar Zvolenská
tel. 033/ 32 36 784
e-mail: sjokruzna27@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, 917 01 Trnava
riaditeľ: Mgr. Peter Jakubík
tel.: 033/3236851
mail: peter.jakubik@zsjb.trnava.sk, peter.jakubik@zsbott.sk
zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Kamila Mištinová
tel.: 033/32 36 852
zástupca pre 2. stupeň: PhDr. Danka Gašparíková
tel.: 033/32 36 852
zástupkyňa pre ŠKD a prevádzku: Mgr. Radoslava Turan Riganová
tel.: 033/32 36 852
e- mail: turan.riganova.radoslava@zsbott.sk
vedúca Šj: Zuzana Fulajtarová
tel. 0905 830 296,
e-mail: skolskajedalen@zsbott.sk


Materská škola, L. van Beethovena 16, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Soňa Lipovská
tel. 033/ 32 36 792
e-mail: lipovska.sona@zsbott.sk
ved. ŠJ: Adriana Rábarová
tel. 033/32 36 793
e-mail: sjbeethovenova@ms.trnava.sk


Materská škola, Botanická 12, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mária Šišková
tel. 033/ 32 36 796
e-mail: siskova.maria@zsbott.sk
ved. ŠJ: Adriana Rábarová
tel. 033/ 32 36 797
e-mail: sjbotanicka@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
riaditeľka: Ing. Beáta Krajčovičová
tel.: 033/ 32 36 861
e-mail: info@zsmg.trnava.sk
web: www.zstulipantt.edupage.org
zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Gabriela Sabová 
tel.: 033/32 36 863
zástupkyňa pre 2. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková
tel.: 033/32 36 862
zástupkyňa pre MŠ: Bc. Jana Lopatková
tel.: 033/32 36 870
ved. ŠJ: Jana Brezinová
tel.: 033/ 32 36 865
e-mail: jana.brezinova@zsmg.trnava.sk


Materská škola, Jiráskova 25, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Zuzana Škultétyová
tel.: 033/ 32 36 757
e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Katarína Štibraná
tel.: 033/32 36 755
e-mail: sjjiraskova@ms.trnava.sk


Materská škola, Limbová 4, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Zuzana Grmanová
tel. 033/32 36 763
e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Katarína Štibraná
tel.: 033/ 32 36 764
e-mail: sjlimbova@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
riaditeľka: PaedDr. Adriana Jančichová
tel.: 033/ 554 30 49, 0915 763 047
e-mail: riaditelka@zsik.trnava.sk
web: www.zsmodranka.edupage.org
zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Gabriela Delinčáková
tel.: 0911 348 088
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Gabriela Haršányová
tel.: 0910 502 088
e-mail: zastupcams@zsik.trnava.sk
ved. ŠJ: Gabriela Nováková
tel. 0911 348 070
e-mail: sjmodranka@ttonline.sk


Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava
riaditeľka: Mgr. Lea Vretenárová
tel.: 033/ 32 36 881, 0908 761 692
e-mail: lea.vretenarova@zskm.trnava.sk
web: www.zskmahratt.edupage.org
zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Lívia Širůčková
tel.: 033/32 36 885
zástupca pre 2. stupeň: Mgr. Andrea Horváthová
tel.: 033/32 36 885
ved. ŠJ: Ing. Martina Bednárová
tel. 033 32 36 882
e-mail: martina.bednarova@zskm.trnava.sk


Materská škola, K. Mahra 9 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
tel.: 033/ 32 36 759
e-mail: msmahra@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Bc. Jana Kuchtová
tel.: 033/32 36 760
e-mail: sjmahra@ms.trnava.sk


Materská škola, Čajkovského 28, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: PaedDr. Hambálková Karin, PhD.
tel.: 033/ 32 36 759
e-mail: msmahra@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Bc. Jana Kuchtová
tel.: 033/ 32 36 814
e-mail: sjcajkovskeho@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava
riaditeľ: PhDr. Vladimír Palkovič, PhD.
telefón: 033/ 32 36 932
e-mail: info@zssut.trnava.sk
web: www.zsnamsut.edupage.org
zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Martina Límová
tel.: 033/32 36 933
zástupca pre 2. stupeň: Mgr. Peter Berger
033/ 3236 938
ved. ŠJ: Viera Mešťaníková
tel.: 033/32 36 936
e-mail: skola@zssutt.edu.sk


Materská škola,  Ľudová 27 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Božena Demovičová
tel.: 033/ 32 36 809, 812
e-mail: msludova@ms.trnava.sk
web: www.msludovatrnava.webnode.sk
ved. ŠJ: Mgr. Sylvia Anettová
tel.: 033/ 32 36 810, 811
e-mail: sjludova@ms.trnava.sk


Materská škola,  Murgašova 13, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Monika Bolečková 
tel.: 033/ 32 36 787, 790
e-mail: msmurgasova@ms.trnava.sk
web: www.msmurgasovatrnava.sk
ved. ŠJ: Mgr. Sylvia Anettová
tel.: 033/32 36 788, 789
e-mail: sjmurgasova@ms.trnava.sk


Materská škola Spojná 6  – elokované pracovisko 
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Petra Mrazíková Nagyová
tel. 033/ 32 36 960
e -mail: msspojna@ms.trnava.sk


Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
riaditeľka: Mgr. Adriána Královičová
telefón: 033/ 32 36 901, 0918 540 870
e-mail: adriana.kralovicova@zssp.trnava.sk
web: www.spartakovska.edupage.sk
zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Jana Kvasnicová
tel.: 033/ 32 36 903
zástupkyňa pre 2. stupeň: Mgr. Denisa Hanáková
tel.: 033/32 36 903
ved. ŠJ: Jana Vörošövá
tel.: 033/32 36 902
e-mail: skola@zsspartaktt.edu.sk


Materská škola,  Spartakovská 6 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Daša Gergelyová
tel.:033/32 36 768
ved. ŠJ: Zuzana Mrvová
tel. 033/ 32 36 770
e-mail: sjspartakovska@ms.trnava.sk


Materská škola, V jame 3 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Adriana Polakovičová
tel. 033/ 32 36 800
e-mail: msvjame3@gmail.com


Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, 917 00 Trnava
riaditeľ: RNDr. Dáša Černá
tel.: 033/ 32 32 921, 0918 734 056
e-mail: info@ zsva.trnava.sk
web: www.vancurova.edupage.org
zástupca pre 1. stupeň: Mgr. Pavol Valent
tel.: 033/32 36 922
e-mail: pavolvalent@vancurova.edupage.sk
zástupkyňa pre 2. stupeň: Mgr. Dominika Synaková
tel.: 033/32 36 922, 0918 734 055
vedúca ŠJ:  Bc. Ladislava Gnebusová
tel.:  033/ 32 32 924, 925
e-mail: e-mail: vancurova.jedalen@gmail.com
zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Klára Vaneková
tel.: 033/32 36 750
e-mail: msvancurova@ms.trnava.sk


Materská škola,  Spartakovská 10 – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Bc. Mária Rabarová
tel.: 033/32 36 822
e-mail: msspartakovska10@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Viera Petríková
tel.: 033/ 32 36 824
e-mail: sjspartakovska10@ms.trnava.sk


Materská škola,  Narcisová 2, Trnava – elokované pracovisko
zástupkyňa pre MŠ: Bc. Viera Drgoňová
tel.: 033/ 32 36 805
e-mail: msnarcisova@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Viera Petríková
tel.: 033/32 36 806
e-mail: sjnarcisova@ms.trnava.sk


Materské školy

Materská škola, Hodžova 40, Trnava
riaditeľka: Mgr. Ľubica Čechová
tel.: 033/ 32 36 831
e-mail: mshodzova@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Mgr. Mária Huttová
tel.: 033/32 36 830
e-mail: sjhodzova@ms.trnava.sk
web: www.rzhodzovacik.sk


Materská škola, Vajanského 3, Trnava
riaditeľka: Mgr. Natália Polomíčková
tel.: 033/ 32 36 818
e-mail: msvajanskeho@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Mgr. Mária Huttová
tel.: 033/32 36 819
e-mail: sjvajanskeho@ms.trnava.sk
web: www.msrozpravkovo.sk


Materská škola, T. Tekela 1, Trnava
riaditeľka: PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD. 
tel.: 033/ 32 36 771
e-mail: mstekela@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Ľubomíra Kyseľová
tel.: 033/32 36 772
e-mail: sjtekela@ms.trnava.sk
web: www.msttekelatrnava.edupage.org


Materská škola, V jame 27, Trnava
riaditeľka: Lýdia Pajtinková
tel.: 033/ 32 36 775
e-mail: msvjame@ms.trnava.sk
ved. ŠJ: Ivana Vržďáková
tel.: 033/ 32 36 777
e-mail: sjvjame@ms.trnava.sk
web: www.msvjame.sk