Mesto Trnava

Školy, školské a mládežnícke zariadenia

Zoznam materských, základných, stredných, vysokých, cirkevných, špeciálnych a iných škôl, školských zariadení, organizácii pre deti a mládež, neštátnych vzdelávacích inštitúcií, športových klubov a ich štatutárnych zástupcov
Kvôli aktualizácii údajov v zozname kontaktujte pracovníkov Odboru vzdelávania, športu a kultúry na Mestskom úrade.

info : _osmas@trnava.sk

 

Poradenské výchovno - vzdelávacie inštitúcie, špeciálne školy a školské zariadenia, detské domovy - See more at: http://www.trnava.sk/sk/clanok/poradenske-vychovno-vzdelavacie-institucie-specialne-skoly-a-skolske-zariadenia-detske-domovy#sthash.04H0KBXG.dpuf