Mesto Trnava

Stredné školy

Gymnázium Jána Hollého
Adresa: Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava
e-mailová adresa: gyjhtt@zupa-tt.sk
webová stránka: gymholl.edupage.org
Telefonický kontakt: 033/5571411 – sekretariát
Riaditeľka školy: Ing. Marianna Katreniaková
Zástupcovia školy: PaedDr. Katarína Stanová, Mgr. Anita Dúbravská  – 033/557 14 13

Stredná športová škola Jozefa Herdu

Adresa: Ul. J. Bottu 31, 917 87 Trnava,
Telefonický kontakt: 033/598 38 11 – ústredňa,
033/551 14 88, 033/598 38 13 – riaditeľ
e-mailová adresa: gymbott@zupa-tt.sk
webová stránka: www.gymbott.edupage.org
Riaditeľ školy: Mgr. Jozef Jančovič

Gymnázium Angely Merici
Adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Telefonický kontakt: vrátnica – 033/5511014, riaditeľňa/fax: 033/5514605
e-mailová adresa: sekretariat@gamtt.sk
webová stránka: www.gamtt.sk
Riaditeľka školy:Mgr. Jana Kuracinová
Zástupkyne školy: Mgr. Katarína Tomašovičová a Mgr. Marta Vozárová

Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha
Adresa: Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
Telefonický kontakt: 0918/ 738 700 – sekretariát školy
e-mailová adresa: zastupca@arc-gymnazium.sk
webová stránka: www.agy.edupage.org
Riaditeľ školy: PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M.
Zástupkyňa školy: PhDr. Marcela Lančaričová – 0917/ 344 201
e-mail: riaditel@agy.sk

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
adresa: Študentská 23, 918 45 Trnava
riaditeľ: Ing. Peter Papík
telefón: 552 1085 – riaditeľ, 552 1161 – spojovateľka
fax/telefón: 534 0681
web: www.spsdtt.sk
e-mail: spsdtt@stonline.sk

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava
adresa: Lomonosova 7, 917 08 Trnava
riaditeľ: Ing. Marcel Chrvala
Zástupkyne školy: Mgr. Andrea Červenková. Ing. Patrícia Lederleitnerová
telefón: 552 1107 – spojovateľka, 552 1103 – zástupkyne
web: https://spsstt.edupage.org/
e-mail: sekretariat@spslomontt.sk

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
adresa: Zavarská 9, 917 28 Trnava
riaditeľ: Ing. Ivan Tománek
telefón: 033 / 5555 123, 033/ 5555 122
fax: 550 1611
web: www.spostt.edupage.sk
e-mail: bartekova.maria@zupa-tt.sk

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
adresa: Kukučínova 2, 917 29 Trnava
riaditeľka: Mgr. Marta Bačíková
telefón: 544 6610 – tel/fax, 544 6602
web: www.oakuktt.edu.sk
e-mail: sekretariat@oakuktt.sk

Stredná zdravotnícka škola
adresa: Daxnerova 6, 917 92 Trnava
riaditeľ: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH
telefón: 551 5104 – riaditeľ, 33 5914133 – spojovateľka
web: www.szstt.edupage.org
e-mail: szstt@zupa-tt.sk

Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
adresa: Hollého 9, 917 01 Trnava
riaditeľ: PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M.
telefón: 0918 739 299 – PhDr. Eva Hirnerová, zástupkyňa riaditeľa, 0911 792 522 – Ing. Mária Adamíková, zástupkyňa riaditeľa, 0918 739 311 – Mgr. Iveta Veselá, sekretariát školy
web: www.pasa.sk
e-mail: zastupca@pasa.sk

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava
adresa: Sibírska 1, 917 01 Trnava
riaditeľka: RNDr. Ing. Iveta Bakičová
telefón: 599 1851 – sekretariát
fax: 599 1877
web: https://sose-trnava.edupage.org/?
e-mail: richnakova.erika@zupa-tt.sk
zrtv@sose-trnava.edu.sk

Súkromná stredná odborná škola Gos Sk, Ferka Urbánka 19, 918 10 Trnava
adresa: F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
riaditeľ: Mgr. Igor Šturdík, tel. 0908 770737 
generálna riaditeľka: PaedDr. Janka Hečková, tel. 0905 457247
telefón: 551 1161 – ústredňa, 534 9282 – sekretariát, 551 1011 – riaditeľ
fax: 551 6340
web: www.ssoutt.sk
e-mail: sekretariat@ssoutt.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosova 6, 918 54 Trnava
adresa: Lomonosova 6, 918 54 Trnava
riaditeľka: PaedDr. Darina Šulková
telefón: 033/5521109 – ústredňa, 552 1130 – riaditeľka
web: www.soutrnava.edupage.org
e-mail: sulkova.darina@zupa-tt.sk

Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
adresa: Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
riaditeľ: Ing. Jozef Ormandy
telefón: 593 3928 – spojovateľ, 593 3921 – sekretariát
fax: 593 3934
web: http://www.sosatt.sk/sk
e-mail: sekretariat@sosatt.sk

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarkova 17, 918 50 Trnava
adresa: Koniarkova 17, 918 50 Trnava
riaditeľ: Ing. Roman Michalička
telefón: 550 1604 – vrátnica, 598 30 12 – riaditeľ
web: www.souztt.edupage.org
e-mail: souztt@centrum.sk

Tieto informácie spravuje _ovsak@trnava.sk