Mesto Trnava

Neštátne vzdelávacie zariadenia

POHYBOVÉ AKTIVITY

ŠTÚDIO TANCA A POHYBU ALEGRIA
adresa: Hlavná 15
tel.: 0948 438 815
web.: alegriatrnava
e-mail: alegriatrnava@gmail.com

CANDY klub, športovo-umelecké centrum
adresa: V jame 15, Trnava
telefón: 0908 170 584
Web: candytrnava.sk
e-mail: candy.trnava@gmail.com

TANEČNÉ CENTRUM – Dušan Spišiak
adresa: Ľudová 14, Trnava, KD Kopánka
telefón:  0901 703 949, 0904 843 080
web: http://www.ktstyrnavia.sk/ 
e-mail: tyrnavia.kts@gmail.com 

TANEČNÁ ŠKOLA Dr. BALÚNOVEJ
adresa: Komenského 1, SPŠ
tel.: 0905 368 775
web.: ttc-ts.sk ,  e-mail: hbalunova?gmail.com

SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM  DUŠANA NEBYLU
adresa: Kalinčiakova 47, Trnava
telefón: 0903-404 372, 0903-213 220, 
web: www.stkdn.sk, e-mail: stkdn@stkdn.sk

TANEČNÝ KLUB WELCOME Trnava – Zdeno Blesák
adresa: Starohájska 436/1, Trnava
telefón: 0904 870 650,
web: tk.welcome.sk, e-mail: tkwelcometrnava@gmail.com

TANEČNO-ŠPORTOVÉ CENTRUM SWING - Martin Sianta
adresa: G. Steinera 56
telefón: 0905-195 887
web: www.tsc-swing.sk
e-mail:office@tsc-swing.sk, tsc.swing@gmail.com

CUDZIE JAZYKY A VZDELÁVACIE KURZY

AKADÉMIA VZDELÁVANIA
adresa: Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava
telefón: 0902 930 212, 0911 936 014, 0902 930 203
web: www.akademiavzdelavania.sk
email: kurzy@naucime.sk, jazyky@naucime.sk

Študijné centrum BASIC Trnava (nezisková organizácia)
riešime problémy s čítaním, písaním u detí, ale aj dospelých
adresa: Kapitulská 5, 917 01 Trnava
telefón:0905 763 422
web: www.centrumbasic.sk
e-mail: tt@centrumbasic.sk

BEA ENGLISH STUDIO
adresa: Hlavná 2 (Wetzlerov dom), 917 01 Trnava
telefón: 940 797 056
web: http://beaenglishstudio.sk/

PaedDr. Helena AnthonyBalúnová
jazykové kurzy AJ, RJ, SJ (pre cudzincov)
Miesto: SPŠ, Komenského 1, Trnava
tel.: 0905 368 775
e-mail: hbalunova@gmail.com

CLIP CENTRUM, s.r.o.
adresa: Markovičova 1/A, 917 01 Trnava
telefón: 911 88 39 39
web: www.clipcentrum.sk
e-mail: info@clipcentrum.sk

HARMONY SCHOOL OF ENGLISH
adresa: Halenárska 7, 917 01 Trnava
telefón: 033/ 551 66 44, 907 786 197
web: http://www.harmonyschool.sk/
e-mail: info@harmony.sk

IAN GRANT, s.r.o.
adresa: Hlavná 13
telefón: 0902-4T-M04 829

INTERLINGUA
adresa: Veterná 8
telefón: 0905 753 938
web: https://www.doucma.sk/

IHM, spol. s.r.o.
Adresa: Študentská 3581/28, 91701 Trnava
Telefón: +421335332386
e-mail: info@imh.sk
Web: http://www.imh.sk

ALFA EDUTATION
Adresa: Tajovského 2563/1, 94501 Komárno
Telefón:+421905257488
e-mail: info@alfaedu.sk
Web: http://www.alfaedu.sk

BILINGVI – tvoja jazyková škola
Adresa: Ferka Urbánka 34, 91701 Trnava - Stred
Telefón: +421915147256
e-mail: trnava@bilingvi.sk
Web: http://www.bilingvi.sk

DOUČ MA.sk
Adresa: Rybníková 550/14, 91701 Trnava
Telefón: +421904654225
e-mail: katalog@doucma.sk
Web: http://www.doucma.sk

Kondel  Jozef
Adresa: Pri kalvárii 685/5, 91701 Trnava
Telefon: +421335545859

EXPECT s.r.o.
Adresa: Kapitulská 468/26, 91701 Trnava
Telefón: +421335341122

MODERNABRAIN, s.r.o.
Adresa: Lichardova 703/1, 91701 Trnava
Telefón: +421335341079
Web: http://www.modernabrain.sk

T – M Slovakia, s.r.o.
Adresa: Terézie Vansovej 2950/36, 91701 Trnava
Telefón: +421335511856

EduLinkLanguageSchool, s.r.o.
Adresa: Agátová 8, 91701 Trnava
Telefón: +421911925606
e-mail: info@edulink.sk
Web: http://www.edulink.sk

 IMPLANTA, spol. s.r.o.
Adresa: Koniarekova 5878/17, 91701 Trnava
Telefón: +421335501568

PetMon, s.r.o.
Adresa: Hlavná 29, 91701 Trnava Stred
Telefon: +421911028855
e-mail: petmon@petmon.eu
Web: http://www.petmon.eu

Ing. Eva Kyseľová - REVAX
Adresa: Leoša Janáčka 6824/8, 91701 Trnava Západ
Telefón: +421905722193

Marta Gažovičová – školiace stredisko Klenot
Adresa: Na Hlinách 4, 91701 Trnava Sever
Telefon: +421903462502
Web: http://www.kurzy-klenot.sk

MEETNLEARN s.r.o.
Adresa: Rybníková 550/14, 91701 Trnava
Telefón: +421904654225

VISTA- jazyková škola
Adresa: Nám. J. Herdu 1, 917 01 Trnava
Web: www.vista@vista.sk
E-mail: vistatt@vista.sk
Telefón: 0911/456 950

Centrum pomoci pre rodinu
Adresa: Štefánikova 136/46, 91701 Trnava Stred
Telefón: +421948020412
e-mail: cppr@jezuiti.sk
Web: http://cppr.sk

PhDr. Angelika Dudžáková, MPH
Adresa: Slovenská 3138/3, 91701 Trnava Západ
Telefón: +421944442050
e-mail: kurzyopatrovania@gmail.com
Web: http://www.angelkurzy.sk

Mgr. Katarína Sklarčiková
Adresa: Františka Veselovského 3777/11, 91701 Trnava Stred
Telefón: 0903818860

Jazyková škola yoursCOOL
adresa: Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava
tel: 0908 810 174
web: www.yourscool.sk
e-mail: info@yourscool.sk

English LanguageAcademy
Adresa: Ľudová 10, 2. poschodie, Trnava
Telefón: 0949 630 635
e-mail: info@ela-jazykovka.sk
Web: http://www.ela-jazykovka.sk/kontakty/#

Kanadská jazyková škola /CanadianLanguageschool/
adresa: Radlinského 7
telefón: 421 910 837 111
web: www.canadianschool.sk
e-mail: canadianlanguageschool11@gmail.com

LANGUAGE CLUB
adresa: Paulínska 20, budova Balakova ( č. dverí 228 )
telefón: 0905 845394
web: www.languageclub.sk
e-mail: languageclub@languageclub.sk

Language Siesta - jazyková škola
adresa: Hviezdoslavová 14
Telefón: 0948 844 044
Web: www.languagesiesta.sk
e-mail: info@languagesiesta.sk

VZDELÁVACIE A ŠKOLIACE M. CENTRUM – PaedDr. Mária Koščová
adresa: Kuzmányho 2857/9, 91701 Trnava
telefón: 033/544 16 51
e-mail : dr.mariakoscova@nextra.sk
Web: http://www.m-centrum.sk

SLAVKA'S LANGUAGE SCHOOL
adresa: Botanická 3
telefón: 533 3313, 0904 879303
e-mail: slavkaslsn@gmail.com

VALLIS – jazykové vzdelávanie, s.r.o
adresa: Trhová 1/A, 917 01 Trnava
telefón: 0905 815 336
web: www.vallis.sk
e-mail: info@vallis.sk

YourChoice – preklady, tlmočenie, výučba jazykov
adresa: Palárikova 1, 917 01 Trnava
telefón: tel:00421911667274
web: www.yourchoice.sk
e-mail: hello@yourchoice.sk

BiLingvi vzdelávacie centrum
adresa: Ferka Urbánka 16, Trnava
telefón: 0915 147 256
web: www.bilingvi.sk
e-mail: trnava@bilingvi.sk

INÉ ZAMERANIE

ANTRÉ
adresa: ZŠ Spartakovská 5
telefón: 033/558 05 09, 0903 248 614

Antre – školiace stredisko
adresa: Kapitulská 464/22, 917 01 Trnava
telefón: 033/550 54 88
web: www.antre.sk
e-mail: kurzy@antre.sk

Tieto informácie spravuje _ovsak@trnava.sk