Mesto Trnava

Do konca januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľností. Môžete to urobiť aj elektronicky

Priznanie k dani z nehnuteľností musia do utorka 31. januára 2023 podať všetci, ktorí v roku 2022 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, prípadne v súvislosti s jej vlastníctvom nastali nejaké zmeny, napríklad bolo vydané stavebné či kolaudačné povolenie, došlo k zmene druhu pozemku a pod.

Občania, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s čipom a čítačkou, môžu priznanie podať elektronicky cez všeobecné podanie na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Vlastníkom, ktorí ešte nemajú s touto formou podania skúsenosti, odporúčame do pozornosti návod na elektronické daňové priznanie

Občania, ktorí elektronický občiansky preukaz s čipom a čítačkou nemajú, vyplnia tlačivo s názvom Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje . Pri jeho vypĺňaní im pomôžu informácie, ktoré nájdu v sekcii Životné situácie – Dane v rokoch 2022 – 2023
Tlačivo treba po vyplnení podpísať a poslať poštou na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava, alebo podať osobne na Mestskom úrade v Trnave.


 

16.1.2023 13:49

Komentárov: 0