Mesto Trnava

Hnedé nádoby na kuchynský bioodpad sa budú vyvážať trikrát týždenne

Počet hnedých nádob na kuchynský bioodpad v Trnave sa postupne zvyšuje, spolu ich bude v meste rozmiestnených stošesťdesiat. Záujem o triedenie tohto druhu odpadu je veľký, preto samospráva spolu so zvýšením počtu kontajnerov upravila aj frekvenciu ich zvozu: namiesto dvakrát týždenne sa od 1. februára 2021 vyvážajú hnedé nádoby trikrát do týždňa.

V prípade, že bývate v bytovom dome a ešte ste nedostali svoj košík s infoletákom a biologicky rozložiteľnými vreckami na triedenie kuchynského bioodpadu, je potrebné obrátiť sa na správcu svojej bytovky.


Hnedý kontajner na kuchynský bioodpad


Perforovaný košík s vloženým biologicky rozložiteľným vreckom, ktoré dostúvajú obyvatelia bytoviek bezplatne od Mesta Trnava prostredníctvom svojich správcov

1.2.2021 16:51

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová