Mesto Trnava

Trnava triedi kuchynský bioodpad výborne, pribudnú nové hnedé kontajnery

Trnavčania za prvý týždeň prevádzky nových hnedých kontajnerov vytriedili 1,3 tony kuchynského bioodpadu. Obsah zberných nádob bol nad očakávanie „čistý“, teda poväčšine obsahoval to, čo do neho skutočne patrí. Zhruba 80 % tvoril tzv. zelený odpad, čiže rastlinné zvyšky z domácností. Tretí zvoz v utorok 19. januára priniesol až 1,62 tony tohto druhu odpadu.

V zberných nádobách sa vyskytli aj klasické plastové vrecká, ktoré nie sú v kuchynskom bioodpade žiaduce. Mesto Trnava obyvateľom odporúča, aby zvyšky potravín vyhadzovali bez obalov – ideálne je vysýpať ich priamo z vedierka či inej uzatvárateľnej nádoby.

Druhou možnosťou je používať biologicky rozložiteľné vrecká od Mesta Trnava. Do bytových domov ich v balení 25 kusov spolu so špeciálnymi košíkmi a infoletákmi distribuujú správcovia. Ak sa k vám tento „štartovací balíček“ ešte nedostal, kontaktujte správcu svojej bytovky.

„Trnava sa triedenia kuchynského bioodpadu zhostila bravúrne, veľmi nás teší záujem a najmä zodpovedný prístup ľudí. Začali sme výborne a veríme, že sa bude ešte ďalej zlepšovať a spoločne znížime objem komunálneho odpadu na minimum. Samozrejme, úplne najlepšie je odpad ani nevytvárať, teda kupovať len toľko, koľko naozaj potrebujeme a dokážeme spotrebovať,“ hovorí viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík.

V meste je momentálne štyridsať zberných nádob na kuchynský bioodpad, z toho sedem je na zberných dvoroch. Samospráva v blízkej dobe pridá na sídliská ďalších 120 hnedých kontajnerov.

Nádoby je dôležité správne zatvoriť – kovové páky musia zapadnúť po oboch stranách a gumové tesnenie musí priliehať. Správne zatvorený kontajner nepustí zápach von a hlodavce dnu.

Ako doma zbierať kuchynský bioodpad?

1. Vlastná nádoba

Vyčleňte si na tento účel väčšiu nádobu – napr. kýblik od farby, plastové vedierko z potravín, pohár na zaváraniny a podobne. Tieto nádoby sú ľahko umývateľné a po ich vyprázdnení do kontajnera ich stačí umyť a možno ich opätovne využiť, čím tiež pomôžeme znížiť množstvo odpadu. Čím menej jednorazových obalov použijeme, tým viac spravíme pre životné prostredie.

2. Perforovaný košík s biologicky rozložiteľnými vreckami od Mesta Trnava

Obe pomôcky spolu s informačným letákom dostanete zdarma prostredníctvom správcu svojho bytového domu. Správcovia môžu kontaktovať Mestský úrad v Trnave na e-mailovej adrese dominika.slezakova@trnava.sk.

Štartovacie balíčky sú v prvej vlne určené pre obyvateľov bytoviek na sídliskách Prednádražie, Vajanského a Družba. O ďalšej etape distribúcie budeme informovať.

Čo patrí do kuchynského bioodpadu?

 • neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu,
 • starý chlieb a pečivo,
 • mliečne výrobky,
 • vajcia a vaječné výrobky,
 • potraviny po záručnej dobe,
 • znehodnotené potraviny,
 • nedojedená strava, resp. zvyšky z taniera,
 • šupy z ovocia a zeleniny,
 • zvyšky z kvetov a rastlín.

Čo sem nepatrí?

 • plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály,
 • použité jedlé oleje a tuky,
 • zmesový komunálny odpad,
 • nebezpečný odpad (oleje, farby a iné).


Tzv. štartovací balíček má Trnavčanom uľahčiť triedenie kuchynského bioodpadu.

20.1.2021 18:57

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová