Mesto Trnava

Humanizácia dvora A na Hospodárskej premení starý vnútroblok na upravené oddychové miesto

V pondelok 3. augusta 2020 sa začínajú práce na obnove dvora A (medzi Hospodárskou, Andreja Sládkoviča a Hodžovou ulicou). Vnútroblok so starými preliezkami a lavičkou dostane novú podobu a skvalitní tak život v tejto časti mesta.
Vytvorené multifunkčné plochy budú mať rôznorodé využitie – zahrajú sa tu najmenší i staršie deti, majitelia psov budú môcť svojich miláčikov venčiť vo vyhradenom výbehu a kto bude chcieť, posedí si v oddychovej zóne. Pribudne aj nový mestský mobiliár a prvky drobnej mestskej architektúry, na detskom ihrisku budú vybudované spevnené dopadové plochy.
Vnútroblok bude od parkoviska medzi bytovými domami oddelený izolačnou zeleňou; exponované miesta sa nanovo zazelenajú. Na mieste sa budú realizovať aj opatrenia na zníženie hluku, keďže dvor susedí s frekventovanou Hospodárskou ulicou.
Realizácia je naplánovaná na tri mesiace. Pracovať sa bude v pracovných dňoch od 7.00 do 18.00 hod. a počas sobôt od 7.00 do 13.00 hod. okrem nedieľ, dní pracovného pokoja a sviatkov.
Mesto Trnava získalo na tento projekt nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP 2014 – 2020 vo výške 224 776,65 eur, t. j. 95 % z celkových oprávnených nákladov.


Aktuálna podoba vnútrobloku medzi Hospodárskou, Andreja Sládkoviča a Hodžovou ulicou
 


Vizualizácia projektu

3.8.2020 9:30

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová