Mesto Trnava

Materské a základné školy v Trnave budú v rámci preventívnych opatrení do piatku zatvorené, mesto ruší marcové podujatia vo svojej kompetencii a informuje o ďalších aktuálnych opatreniach na elimináciu šírenia nového koronavírusu

„V Trnave do tejto chvíle neevidujeme potvrdený prípad ochorenia COVID-19, napriek tomu však podnikáme všetky potrebné kroky a preventívne opatrenia. Rozhodne nie je dôvod na paniku, treba sa však správať zodpovedne a byť pripravený na prípadné komplikácie,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka.

V snahe eliminovať možné riziká primátor po zasadnutí krízového štábu rozhodol o aktuálnych opatreniach. Mesto Trnava oznamuje, že od od utorka 10. do piatku 13. marca 2020 budú zatvorené jasle, materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Počas prerušenia školskej dochádzky samospráva rodičom odporúča obmedziť pohyb detí mimo domácnosti a zvážiť ich účasť na krúžkovej činnosti. Zabezpečená je dezinfekcia škôl a školských zariadení.

Jednou z najrizikovejších skupín sú seniori. V Zariadení pre seniorov i Zariadení opatrovateľskej služby platí od 6. marca 2020 zákaz návštev a sprísnený hygienický režim, denné centrá budú od utorka 10.  marca zatvorené až do odvolania. Kontinuálna dezinfekcia zariadení je samozrejmosťou.

Samospráva zároveň zrušila všetky kultúrne a športové podujatia v priestoroch a kompetencii Mesta Trnava a jeho organizácií.

„Verejnosti dôrazne odporúčame vyhýbať sa miestam s predpokladanou vyššou koncentráciou osôb. Usporiadatelia spoločenských podujatí by ich organizáciu minimálne počas marca mali dôkladne zvážiť,“ uviedol primátor. „Rovnako občanom odporúčame navštevovať priestory mestskej polikliniky len v nevyhnutných prípadoch a na čo najkratší čas. Nájomcov v poliklinike sme vyzvali, aby dodržiavali usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR a sprísnili hygienické opatrenia.“

Špeciálny režim platí aj na mestskom úrade: Klientske centrum, pokladňa, ohlasovňa pobytov a matrika fungujú ďalej za sprísnených hygienických opatrení. Klienti teda dočasne nebudú mať prístup na pracoviská jednotlivých odborov MsÚ na 1. a 2. poschodí na Trhovej 3.

Zmeny sa dotknú aj činnosti výborov mestských častí, ktorých stretnutia sú do odvolania zrušené, rovnako aj stretnutia k Participatívnemu rozpočtu pre Trnavu, stretnutia komisií budú bez prítomnosti verejnosti, resp. ich hlasovanie sa uskutoční elektronicky. Sprísnené hygienické opatrenia sa dotknú aj zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa takisto budú konať bez účasti verejnosti. Tak ako doteraz však budú prenášané online na trnava.videostream.sk.

Naplánované svadby na radnici sa uskutočnia za sprísneného režimu, uvítania do života sú od 10. marca 2020 až do odvolania zrušené.

Spoločnosť Arriva Trnava na základe našej žiadosti od minulého týždňa vykonáva dezinfekciu všetkých autobusov MAD v meste. V súvislosti s prerušením vyučovania v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava spoločnosť od 11. do 13. marca 2020 zavádza prázdninový cestovný poriadok.

Mesto Trnava spadá pod krízový štáb Okresného úradu a riadi sa jeho pokynmi. Samospráva je v neustálom kontakte s odborníkmi, štátnymi a verejnými inštitúciami (Ministerstvo zdravotníctva SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalšie), sledujeme dianie a sme pripravení na možné scenáre. O ďalšom vývoji situácie budeme informovať.

Aktuálna situácia v Trnave k 9. marcu 2020

Seniori

 • V Zariadení pre seniorov i Zariadení opatrovateľskej služby platí od 6. marca 2020 zákaz návštev a sprísnený hygienický režim.
 • Denné centrá budú od 10 marca 2020 zatvorené do odvolania.
 • Mesto Trnava nariadilo zrušenie všetkých plánovaných členských schôdzí, osláv MDŽ a iných podujatí v priestoroch v správe Mesta Trnava vrátane obmedzenia klubovej činnosti.
 • Dôrazne odporúčame zrušiť spoločenské akcie a stretávanie sa seniorov aj na miestach, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Školy a školské zariadenia

 • Jasle, základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú od utorka 10. do piatku 13. marca 2020 zatvorené.
 • V rovnakom termíne budú zatvorené aj obe Základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava a Kalokagatia – Centrum voľného času.

Podujatia

Mestský úrad a radnica

 • Klientske centrum, pokladňa, ohlasovňa pobytov a matrika na Trhovej 3 fungujú ďalej za sprísnených hygienických opatrení.
 • Pracoviská odborov MsÚ na 1. a 2. poschodí nebudú do odvolania prístupné verejnosti.  
 • Od 10. marca 2020 platí obmedzenie voľného pohybu osôb po budove mestského úradu na Trhovej 3 a radnici na Hlavnej 1.
 • Stretnutia výborov mestských častí sú od 10. marca 2020 až do odvolania zrušené.
 • Zasadnutia komisií a mestského zastupiteľstva sa budú konať bez účasti verejnosti.
 • Stretnutia k Participatívnemu rozpočtu pre Trnavu sú zrušené.
 • Občianske sobáše na radnici sa budú konať za sprísneného hygienického režimu.
 • Uvítania do života sú od 10. marca 2020 až do odvolania zrušené.

Mestská poliklinika

 • Budova sa opakovane počas dňa dezinfikuje.
 • Občanom odporúčame navštevovať mestská polikliniku len v nevyhnutných prípadoch a minimalizovať čas strávený v spoločných priestoroch budovy.
 • Nájomcov priestorov polikliniky žiadame, aby dodržiavali usmernenia MZ SR a UVZ SR a sprísnili hygienický režim.

Turistické informačné centrum Región Trnava

 • Turistické informačné centrum v mestskej veži na Trojičnom námestí bude od 10. marca 2020 do odvolania zatvorené.

Mestská autobusová doprava

 • V súvislosti s prerušením vyučovania v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava spoločnosť od 11. do 13. marca 2020 zavádza prázdninový cestovný poriadok.
 • Spoločnosť Arriva Trnava bude na základe našej žiadosti vykonávať dezinfekciu všetkých autobusov MAD v meste.
 • Občanom odporúčame zvážiť cestovanie v prostriedkoch hromadnej dopravy.

9.3.2020 13:54

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová