Mesto Trnava

Všetky štyri trnavské cintoríny sú otvorené v štandardných otváracích hodinách

V súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusu pristúpila aj Kancelária správy cintorínov k zmene otváracích hodín.

Tento týždeň bude kancelária otvorená v piatok 27. 3.  v čase od 8.00 do 13.00 hodiny. Následne bude otvorená každý pondelok, stredu a v piatok v rovnakom čase. V období veľkonočných sviatkov bude otvorená 6. apríla, 8. apríla, 9. apríla, 14. apríla, 15. apríla a 17. apríla.

Pohrebné obrady prebiehajú každý deň podľa harmonogramu. Vzhľadom na to, že podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje od 10. marca 2020 až do odvolania usporadúvať hromadné podujatia, poslednej rozlúčky so zosnulým sa môžu zúčastniť len najbližší pozostalí, najviac desať osôb.
Smútiacim pozostalým dôrazne odporúčame použiť rúška alebo šál či šatku na vytvorenie bariéry medzi tvárou a vonkajším prostredím a zdržať sa prejavov sústrasti s podávaním rúk a objatiami.

Všetky štyri pohrebiská: cintorín na Kamennej ceste, na Ulici Terézie Vansovej, na Nitrianskej ceste a v Modranke sú naďalej otvorené v štandardných otváracích hodinách.


ilustračné foto: zdroj internet

26.3.2020 12:55

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová