Mesto Trnava

Výbor mestskej časti č. 5 Trnava – Juh bude zasadať vo štvrtok 13. októbra o 18.00 h

Pozývame vás na zasadnutie Výboru mestskej časti č. 5  Trnava – Juh, ktoré sa bude konať vo štvrtok 13. októbra  o 18.00 h v Dennom centre na Limbovej ulici. V programe budú občanom prezentované informácie z predchádzajúcich zastupiteľstiev, v bode rôzne bude priestor aj na iné požiadavky a témy.

VMČ reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. VMČ v zmysle štatútu mesta plnia najmä tieto úlohy:

  •  oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady;
  •  získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov;
  •  zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta;
  •  organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta;
  •  uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta;
  •  organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti. 

Zoznam ulíc - Volebný obvod 5 Trnava - Juh

30.9.2022 9:20

Komentárov: 0