Mesto Trnava

Vyhlásenie súťaže o dotácie Mesta Trnavy na rok 2013

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií na umeleckú činnosť a aktivity v oblastiach kultúry, mládeže, športu, charity, ekológie, zdravotne postihnutých, zdravia a protidrogovej prevencie. Na tento účel vyčlenila mestská samospráva v tohtoročnom rozpočte mesta dovedna 126 640 eur.

Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 15. marca 2013 na vzorových tlačivách na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.
Vzorové tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcii Občan/Úradné tlačivá.

Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 389, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 381 určujúce metodiku poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.

Zoznam aktivít a oblastí, ktorých rozvoj podporuje mesto Trnava formou dotácií v roku 2013:

  • Športové aktivity
  • Aktivity mládeže
  • Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
  • Charita
  • Zdravotne postihnutí
  • Zdravie a protidrogová prevencia
  • Ekológia a životné prostredie

V aktuálnom rozpočte mesta neboli na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky na oblasti:

  • Výchova a vzdelávanie
  • Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta

 

Informácie k dotáciám za jednotlivé oblasti poskytnú:

8.1.2013 16:55

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová