Mesto Trnava

Začala sa humanizácia dvora na Veternej ulici 1 – 17

Humanizácia dvorového priestoru obytného súboru na Veternej ulici 1 – 17 na Vodárni sa začala. Dopukané staré asfaltové ihrisko je už minulosťou. Do budúcej podoby tejto oddychovej zóny mestská samospráva začlenila podnety a požiadavky občanov, ktoré zazneli na verejných stretnutiach v rámci participatívneho plánovania mesta. Už o dva mesiace by mal vynovený dvor na Vodárni opäť slúžiť na aktívny aj pasívny oddych všetkým generáciám.

Cieľom tejto investičnej akcie je poskytnúť obyvateľom priľahlých bytových domov možnosť prežívania voľného času v peknom a zmysluplnom priestore v bezprostrednej blízkosti svojho bydliska. Priestor bude polyfunkčný, pre všetky vekové kategórie. Nebude chýbať oplotené multifunkčné ihrisko a po prvý raz v Trnave tu bude vybudovaná aj plocha špeciálne na petanque – francúzsku spoločenskú hru vhodnú pre každý vek, mužov, ženy aj deti, ktorá si u nás získava čoraz väčšiu obľubu. Samozrejmosťou je zóna pre detské hry a nová zeleň s trávnikom. Odpočinok v tieni medzi zeleňou a záhonmi kvitnúcich trvaliek poskytnú obyvateľom drevené pergoly s lavičkami. Perspektívna jestvujúca zeleň bude zachovaná a doplnená novou výsadbou vhodných druhov. Nový promenádny chodník je naplánovaný z dlažby, povrch ihriska z liatej gumy. Súčasťou humanizácie priestoru bude pitná fontánka, sušiaky na šaty, smetné nádoby, stojany s informačnou tabuľou, stojany na bicykle a nové verejné osvetlenie. Predpokladaná suma na realizáciu tejto investičnej aktivity mesta je 218 833 eur.

Vzhľadom na skutočnosť, že dopravná obsluha stavby musí byť zabezpečovaná jedinou prístupovou komunikáciou k obytným domom bez možnosti obchádzky, obraciame sa na obyvateľov s prosbou, aby neparkovali spôsobom, ktorý by mohol prekážať plynulému prechodu vozidiel súvisiacich so stavbou. Mesto Trnava sa ospravedlňuje za dočasne zhoršené podmienky dopravy, parkovania aj zvýšenú hlučnosť a prašnosť počas výstavby a ďakuje občanom za toleranciu a porozumenie.

Pomerne veľký dvor vo svojej pôvodnej podobe už dávno nebol lákavým miestom na oddych a rekreačné športovanie.

Popraskaný asfalt na starých ihriskách odchádza do minulosti.

Okrem multifunkčného ihriska s povrchom z liatej gumy tu vzniknú možnosti pre hry detí rôzneho veku.

Kým sa deti hrajú, rodičia si môžu posedieť v tieni pergol obklopených kvetmi.

 

Nebudú chýbať ani informačné tabule s popisom možností využívania jednotlivých hracích a športových zón.

Budúce priestorové usporiadanie dvora tu môžeme vidieť z "vtáčej perspektívy".

Foto: Anna Tamajková, Zuzana Kyselicová

Lokalita

GPS:
N 48.386519265186145 / E 17.59843021886286

21.9.2017 13:12

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová