Mesto Trnava

Zasadnutia výborov mestských častí pre volebné obdobie 2022-2026

Výbor mestskej časti č. 1: Trnava - STRED

Zasadnutia sa konajú v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici (Hlavná 1)

Naplánované stretnutia:

 • 15. jún 2023, 17. 00 h
 • 7. september 2023
 • 19. október 2023
 • 30. november 2023

Uskutočnené stretnutia:

 • 20. marec 2023 o 17.00 h

Výbor mestskej časti č. 2: Trnava - ZÁPAD

Naplánované stretnutia: 

 • 19. jún 2023, 17.00 h (jedáleň A. Kubinu)
 • 11. september 2023  (čas bude upresnený)
 • 23. október 2023 (čas bude upresnený)
 • 4. december 2023  (čas bude upresnený)

Uskutočnené stretnutia:

 • 17.apríl 2023 o 18.00 h
 • 17. január 2023 o 18.00 h

Výbor mestskej časti č. 3: Trnava - SEVER

Zasadnutia sa konajú v ZŠ SUT.

Naplánované stretnutia:

 • 22. jún 2023 - ZŠ SUT, 17.30 h
 • 14. september 2023 - ZŠ SUT, 17.30 h 

Uskutočnené stretnutia:

 • 20. apríl 2023 - ZŠ SUT, 17.30 h 

Výbor mestskej časti č. 4: Trnava - VÝCHOD

Zasadnutia sa konajú v zasadacej miestnosti malometrážnych bytov na Ulici V. Clementisa 51

Naplánované stretnutia:

 • 22. jún 2023 o 17.00 h
 • 14. september o 17.00 h
 • 26. október 2023 o 17.00 h
 • 7. december 2023 o 17.00 h

Uskutočnené stretnutia:

 • 20. apríl 2023 o 17.00 h
 • 9. február 2023 o 17.00 h

Výbor mestskej časti č. 5: Trnava - JUH

Zasadnutia sa uskutočňujú vždy o 18.00 h v Dennom centre pre seniorov na Limbovej ulici 11 

Naplánované stretnutia:

 • 29. jún 2023
 • 21. september 2023
 • 14. december 2023

Uskutočnené stretnutia:

 • 27. apríl 2023
 • 23. marec 2023
 • 16. február 2023

Výbor mestskej časti č. 6: Trnava - MODRANKA

Miesto konania je vždy Denné centrum v Modranke.

Naplánované stretnutia:

Uskutočnené stretnutia:

 • 5. jún 2023 o 19.00 h
 • 2. máj 2023 o 19.00 h
 • 3. apríl 2023 o 19.00 h
 • 6. marec 2023 o 19.00 h