Mesto Trnava

Zoznam ulíc - Volebný obvod 6 - Modranka

Ulica Bosniacka, Dedinská ulica, Ulica Diaľničná, Ulica Hraničná okrem č. 21/A a 21/B, Chrenová ulica, Ulica Ivana Krasku, Ulica Jarná, Ulica Javorová, Ulica Karola Ježíka, Ulica Lipová, Ulica Olivová, Orechová ulica, Pásová ulica, Ulica Pobrežná, Pri potoku, Pútnická ulica, Rajčurská ulica, Ulica Seredská, Tichá ulica, Ulica Topoľová, Ulica Vodná