Mesto Trnava

VZN č. 255, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 221 o Mestskej polícii mesta Trnava

Číslo VZN: 255
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.6.2006
 

Popis:
novelizuje VZN 221

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová