Mesto Trnava

VZN č. 375, ktorým sa určuje názov ulice v meste Trnava

Číslo VZN: 375
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.3.2011
 
 
 

Kľúčové slová