Mesto Trnava

VZN č. 377, ktorým primátor mesta vyhlasuje úplne znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 290 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 344 a všeobecne záväzného nariadenia č. 376

Číslo VZN: 377
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 4.3.2011
 

Popis:
úplné znenie VZN 290, v znení VZN 344 a 376

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?