Mesto Trnava

VZN č. 406, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnavy

Číslo VZN: 406
Dátum zverejnenia: 7.1.2019
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2019 do 1.1.2019
 

Popis:
mení a dopĺňa VZN č. 378

 
 

Kľúčové slová