Mesto Trnava

VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie "Park Janka Kráľa v Trnave"

Číslo VZN: 435
Dátum zverejnenia: 11.9.2014
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.10.2014 do 17.7.2020 23:59
 

Popis:
Súčasťou VZN sú aj prílohy

 
 

Kľúčové slová