Mesto Trnava

VZN č. 446, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 205, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Trnava

Číslo VZN: 446
Dátum zverejnenia: 26.6.2015
 
Stav: platné
Platnosť: od 10.7.2015
 

Popis:
VZN č. 446 ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 205

 
 

Kľúčové slová