Mesto Trnava

VZN č. 497, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452

Číslo VZN: 497
Dátum zverejnenia: 26.4.2018
 
Stav: platné
Platnosť: od 15.5.2018
 

Popis:
VZN č. 497, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?