Mesto Trnava

VZN č. 517 o dani za ubytovanie

Číslo VZN: 517
Dátum zverejnenia: 28.6.2019
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.10.2019
 

Popis:
Účelom tohto nariadenia je ustanoviť daň za ubytovanie v meste Trnava a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?