Mesto Trnava

VZN č. 608 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 240 o pamätihodnostiach mesta Trnava

Číslo VZN: 608
Dátum zverejnenia: 29.4.2023
 
Stav: platné
Platnosť: od 13.5.2023