Mesto Trnava

VZN č. 89 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

Číslo VZN: 89
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 15.10.1996 do 31.12.2020 23:59
 

Popis:
zrušené VZN č. 560 o verejnom poriadku

 
 

Kľúčové slová