Mesto Trnava

Mestské zastupiteľstvo bude rokovať v utorok 21. septembra od 13.00 h

V utorok 21. septembra o 13.00 h sa v konferenčnej miestnosti radnice uskutoční 16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Poslanci a poslankyne budú rokovať o návrhu doplnení a zmien Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava i zmenách v dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

Prerokované tiež budú body týkajúce sa spolufinancovania projektu Cestička pre cyklistov a chodníka na Piešťanskej ulici,  cyklochodníka na uliciach Zelenečská – A. Žarnova, rekonštrukcie miestnej komunikácie J. Hajdóczyho, či návrhu umiestnenia lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn.
Kompletný návrh programu rokovania je zverejnený v sekcii Úradné oznamy.

Zasadnutie zastupiteľstva môžete sledovať online na webstránke trnava.videostream.sk.

16.9.2021 14:52

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?