Mesto Trnava

Obyvatelia Okružnej 7 – 17 sa môžu oboznámiť s priebehom prípravy revitalizácie vnútrobloku na stretnutí s projektantkou

V rámci participatívneho plánovania obnovy vnútrobloku na Okružnej číslo 7 – 17 nadväzujeme na februárové verejné stretnutie, na ktorom mohli občania vyjadriť svoje názory na rekonštrukciu tohto priestoru, a pozývame záujemcov na stretnutie s projektantkou, ktoré sa uskutoční v pondelok 31. júla 2017 o 17.30 hod. na detskom ihrisku.  

Na základe podnetov verejnosti, ktoré sme získali na prvom verejnom stretnutí i prostredníctvom tlačených a online dotazníkov, spracoval odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave odporúčania do zadania verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu. Autorka projektovej dokumentácie bude v pondelok k dispozícii občanom, aby ich oboznámila so zamýšľanými úpravami priestoru.

Projekt zahŕňa závery z prieskumu verejnej mienky, musí však reflektovať aj reálne možnosti tejto lokality a zodpovedať platnej legislatíve. Považujeme za dôležité odkomunikovať, akým smerom sa plánovaná rekonštrukcia bude uberať, aby mali obyvatelia Okružnej prístup k informáciám z prvej ruky, a mohli klásť otázky, ktoré ich zaujímajú. Z tohto dôvodu organizujeme aj druhé stretnutie a veríme, že výsledná podoba, ktorá z iniciatívy participatívneho plánovania vzíde, prinesie rezidentom v maximálnej možnej miere to, čo od rekonštrukcie vnútrobloku očakávajú.

V prípade nepriaznivého počasia sa stretnutie presúva do priestorov Blumen cafe na Okružnej 21.

Lokalita

GPS:
N 48.386209324873086 / E 17.594353261160222

27.7.2017 9:24

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová