Mesto Trnava

Projekt revitalizácie Agátky počíta s potokom, komunitnou záhradou, výsadbou stromov a množstvom atraktívnych hracích prvkov

V mestskej časti Trnava – východ medzi Hlbokou a Ulicou Vladimíra Clementisa vznikne vďaka revitalizácii rozsiahleho vnútrobloku veľký a bezpečný priestor na oddych a relax detí i dospelých. Momentálne je táto investičná akcia nazvaná podľa tamojšieho kopca Agátka v procese verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,25 milióna eur.

Aj pri tejto revitalizácii sú samozrejmosťou opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy a manažment dažďovej vody, teda jej zadržiavanie priamo v území, kde zrážky spadli. K zlepšeniu v tejto oblasti výrazne prispeje 280-metrový umelý potok široký jeden meter s hĺbkou od 10 do 20 centimetrov, aby bol bezpečný aj pre najmenšie deti. Ústiť bude v jazierku, cirkuláciu prúdenia vody zaistí spád kopca. Voda bude tiecť pozdĺž celého parku a spríjemní oddychové aktivity ľudí v tejto lokalite mesta. Upraví sa aj samotný kopec Agátka, na ktorom tiež vznikne priestor na oddych.

Obyvateľov tejto lokality určite poteší aj komunitná záhrada pri bytových domoch, kde budú môcť relaxovať a pestovať vlastnú zeleninu a ovocie. Výnimočný projekt počíta s trampolínovou zónou na ihrisku na kopci za sociálnou poisťovňou, rozmanitými vodnými prvkami ako napríklad morskou hviezdicou s tryskou, petangovým ihriskom či unikátnou rotačnou šmykľavkou aj pre dospelých. Pribudnú tiež verejné toalety so zázemím.
V rámci revitalizácie sa doplnia drevené herné prvky a vysadia sa ďalšie stromy na celej ploche parku. V „novom šate“ budú tiež chodníky, počíta sa i s napojením Agátky na sieť cyklotrás.

Projekt revitalizácie Agátky pripravuje trnavská samospráva spolu s obyvateľmi. Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie.

Pozrite si vizualizácie projektu: 

Nákresy hracích prvkov:  

 

 

 

9.7.2021 11:05

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová