Mesto Trnava

Triedením skla šetríme prírodné zdroje

So sklom ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá sklo dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme  fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov, okien a dverí. Je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.

Sklo patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod. Do kontajnera na sklo nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.Ako to je s recykláciou?
Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy nesmie dostať sklo farebné, aby nedošlo k zafarbeniu. Nesmie sa tam dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených kontejnerov sa najprv triedia a sú z nich odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární. Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných materiálov.

Šetrime prírodné zdroje
Sklo je skvelým materiálom, ktorý je možné recyklovať donekonečna. A vďaka jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky). Horšie to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až 4 000 a viac rokov, kým sa sklo v prírode rozloží. Aj preto by sme vratné fľaše mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.

Prečo je užitočné triediť  sklo?
Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou opätovne získame materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše či iné produkty.
Je dôležité nezabúdať, že zálohované fľaše nepatria do triedeného zberu. Odovzdajte ich priamo v predajni. O všetko ostatné sa postará OZV ENVI - PAK. 

25.2.2020 10:14

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová