Mesto Trnava

V sobotu budeme s občanmi participatívne plánovať úpravu Kapitulskej ulice – priamo na mieste pod holým nebom

Čerstvým projektom participatívneho plánovania, na ktorom Mesto Trnava pracuje, bude revitalizácia Kapitulskej ulice. Po skúsenostiach s viacerými verejnými stretnutiami, kde mali občania možnosť priamo ovplyvniť úpravy vybraných častí mesta, sa samospráva rozhodla tento proces spestriť a preniesť ho spomedzi štyroch stien von do priestoru. Pri príležitosti plánovania úpravy Kapitulskej ulice pozývame všetkých záujemcov, aby sa k nám pridali počas podujatia Trnavský rínek, v sobotu 13. mája 2017.


Kapitulská ulica (foto: Google Street View)

Verejné stretnutie sa začne o 15. hodine, už od 10.00 do 12.00 h však bude na mieste prebiehať workshop s názvom Skrášli si svoju Kapitulskú, ktorý je určený nielen pre deti. Jeho cieľom je okrem zábavy a kreatívnych aktivít aj zamyslieť sa hravým spôsobom nad riešením tohto verejného priestoru – napr. kam zasadiť stromy, kam kvety, kam umiestniť lavičky... Okrem toho sa budeme zaoberať aj otázkou cyklodopravy v meste.  

Na samotnom verejnom stretnutí budú mať prítomní príležitosť vysloviť svoj názor na to, ako by mala Kapitulská vyzerať a prispieť tak k hľadaniu riešenia jej novej podoby.

Tešíme sa na vás na Trnavskom rínku v stánku Mesta Trnava.

 

12.5.2017 11:36

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová