Mesto Trnava

Vnútroblok na Spartakovskej sa zmení na nepoznanie

V dohľadnej dobe sa komplexnej obnovy dočká ďalší rozsiahly verejný priestor v Trnave – vnútroblok na Spartakovskej. Samospráva na stredu 5. mája 2021 o 17.00 h plánuje online prezentáciu navrhovaných zmien. Stretnutie sa uskutoční na platforme Microsoft Teams, o účasť je možné požiadať do utorka 4. mája. Stačí poslať e-mail na adresu info@trnava.skuviesť svoje meno, priezvisko a e-mail. Prihlásení záujemcovia následne dostanú odkaz na pripojenie.

Vnútroblok na Spartakovskej by mal po novom ponúknuť možnosti relaxačno-športových a  spoločenských aktivít pre všetky vekové kategórie. Vybudované budú pobytové plochy a priestory s hernými, športovými i vodnými prvkami vrátane nového mobiliáru, zelene, čiastočne spevnených plôch a prvkov technickej infraštruktúry. Nové možnosti aktívneho i pasívneho odpočinku majú prispieť k posilňovaniu susedských vzťahov a odbúravaniu sídliskovej anonymity.


Riešené územie

Pre Mesto Trnava je jednou z hlavných priorít adaptácia na zmeny klímy, preto ani pri tomto projekte nebudú chýbať opatrenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien  – manažment dažďových vôd v území a vodozádržné opatrenia.

Pripravovaná humanizácia tohto vnútrobloku je súčasťou participatívneho plánovania, ktoré v Trnave funguje od roku 2016. Jeho zmyslom je zapojiť do úprav verejných priestorov širokú verejnosť, vypočuť názor obyvateľov a dať priestranstvám takú podobu a funkciu, ktorá bude jeho návštevníkom slúžiť čo najlepšie.


Takto by mal vnútroblok vyzerať po obnove. Aký je váš názor? Povedzte nám ho na online stretnutí.

30.4.2021 15:50

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová