Mesto Trnava

Termíny zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva

Finančná komisia

 • 12. marca 2020 (štvrtok) o 16.00 h na MsÚ, Trhová ulica 3, 2. poschodie, č. dv. 215
  Pozvánka
 • 13. novembra 2019 (streda) o 16.00 h na MsÚ, Trhová 3, I. poschodie, č. dv. 142
  Pozvánka
 • 9. októbra 2019 (streda) o 16.00 h na MsÚ, Trhová 3, I. poschodie, č. dv. 142
   Pozvánka
 • 12. 6. 2019 (streda) o 16.00 h na MsÚ, Trhová 3, I. poschodie, č. dv. 142
   Pozvánka
 • 17. 4. 2019 (streda) o 16.00 h na MsÚ, Trhová 3, I. poschodie, č. dv. 142
   Pozvánka
 • 27. 3. 2019 (streda) o 15.30 h na MsÚ, Trhová 3, I. poschodie, č. dv. 142
   Pozvánka

   

Komisia kultúry

 • 20. 1. 2020 (pondelok) o 16.00 h na MsÚ, Trhová 3, I. poschodie, č. dv. 142
   Pozvánka
 • 12. 12. 2019 (štvrtok) o 16.00 h na MsÚ, Trhová 3, I. poschodie, č. dv. 142 (zrušené)
   Pozvánka
 • 24. 6. 2019 (pondelok) o 16.00 h v zasadačke mestskej rady na radnici,  Hlavná 1, Trnava
   Pozvánka
 • 27. 5. 2019 (pondelok) o 16.15 h na MsÚ, Trhová 3, I. poschodie, č. dv. 142
   Pozvánka
   
 • 11. 3. 2019 (pondelok) o 16.00 h na MsÚ, Trhová 3, I. poschodie, č. dv. 142
   Pozvánka
   

Komisia mládeže a športu

 • 12. 3. 2020 (štvrtok) o 17.30 h v zasadačke mestskej rady na radnici, Hlavná 1, Trnava
   Pozvánka
 • 18. 11. 2019 (pondelok) o 17.30 h v zasadačke mestskej rady na radnici, Hlavná 1, Trnava
   Pozvánka
   
 • 9. 9. 2019 (pondelok) o 17.30 h v zasadačke mestskej rady na radnici, Hlavná 1, Trnava
   Pozvánka
   
 • 7. 3. 2019 (štvrtok) o 17.30 h v zasadačke mestskej rady na radnici, Hlavná 1, Trnava
   Pozvánka

Komisia sociálnych vecí a zdravia

Komisia bytová

 • 18. 2. 2019 (pondelok) o 15.00 h v zasadačke MsÚ Trnava, Trhová 3, II. posch. č. dv. 215
   Pozvánka

Komisia stavebná, územného plánovania a dopravy

 • 29. januára (streda) o 15.00 h v zasadačke mestskej rady na radnici, 1. poschodie, Hlavná 1, Trnava
  Pozvánka
 • 19. novembra (štvrtok) o 15.00 h v zasadačke mestskej rady na radnici, 1. poschodie, Hlavná 1, Trnava
  Pozvánka
 • 10. októbra (štvrtok) o 15.00 h v zasadačke mestskej rady na radnici, 1. poschodie, Hlavná 1, Trnava
  Pozvánka
 • 3. 9. 2019 (utorok) o 15.00 h v zasadačke mestsej rady na radnici, Hlavná 1, Trnava
   Pozvánka
 • 6. 6. 2019 (štvrtok) o 15.00 h v zasadačke mestskej rady na radnici, Hlavná 1, Trnava
   Pozvánka
   
 • 11. 4. 2019 (štvrtok) o 15.00 h v zasadačke mestskej rady na radnici, Hlavná 1, Trnava
   Pozvánka
   

Komisia školstva a vzdelávania

 • 15. 4. 2019 (v pondelok) o 17.00 h v zasadačke na MsÚ, Trhová 3, I. poschodie č. dv. 142
   Pozvánka
   
 • 13. 3. 2019 (v stredu) o 16.00 h v zasadačke na MsÚ, Trhová 3, I. poschodie č. dv. 142
   Pozvánka
   

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt

 • 20. 11. 2019 (v stredu) o 17.00 h v zasadačke na MsÚ, Trhová 3, II. poschodie č. dv. 215

 Pozvánka

 • 30. 05. 2019 (vo štvrtok) o 16.30 h  v zasadačke na MsÚ, Trhová 3, II. poschodie č. dv. 142
   Pozvánka
 • 12. 03. 2019 (v utorok) o 16.00 h  v zasadačke na MsÚ, Trhová 3, II. poschodie č. dv. 215
   Pozvánka
   
 • 06. 02. 2019 (v stredu) o 15.30 h v zasadačke na MsÚ Trnava, Trhová 3, II. posch. č. dv. 215

   Pozvánka

Majetková komisia

 • Termín ďalšieho zasadnutia zatiaľ nie je určený.

Komisia na riešenie mandátov a sťažností

 • 19. 2. 2019 (utorok)  o 15.00 h v kancelárii hlavného kontrolóra Mesta Trnava na Hlavnej ulici č.1 (na radnici), na 2. poschodí, č. dverí  R 35
   Pozvánka

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

 • Termín ďalšieho zasadnutia zatiaľ nie je určený.

Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnavy

 • Termín ďalšieho zasadnutia zatiaľ nie je určený.
 
Chcete vedieť, čo je nové?