Mesto Trnava

Komisie


Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestským zastupiteľstvom ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Čo do počtu sú zriaďované diferencovane, v závislosti od počtu poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb. Vo volebnom období 2018 - 2022 sú ustanovené tieto stále komisie:

 

ARCHÍV zápisníc pre volebné obdobie 2014-2018