Mesto Trnava

Komisia mládeže a športu

Komisia mládeže a športu napomáha pri organizovaní mládežníckych podujatí a podujatí v oblasti telesnej kultúry, preberá žiadosti na dotácie týkajúce sa činnosti mládežníckych zložiek a telesnej kultúry, posudzuje projekty predložené v rámci takýchto žiadostí a dáva odporúčanie na schválenie dotácie príslušnému orgánu, spolupracuje s mládežníckymi a športovými zložkami na území mesta.

Predseda: Juraj Fuzák
Podpredseda: Mgr. Marek Neštický
Ďalší členovia:  PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Marcel Krajčo, Ing. Andrej Farkaš, Ing. Vladimír Ekhardt,  Ing. Richard Sládek, PhDr. Šimon Štefunko, Juraj Šarmír

Členovia (neposlanci): Ing. Vladimír Gubrický, Roman Holekši, Marián Hýbela, Mgr. Jozef Pikna, Mgr. Adriana Hosťovecká, Ing. Miloš Bučka, Denisa Plesnivá


 


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie mládeže a športu

 
Chcete vedieť, čo je nové?