Mesto Trnava

VZN č. 205, ktorým sa vydáva POŽIARNY PORIADOK MESTA TRNAVA

Číslo VZN: 205
Dátum zverejnenia: 16.12.2003
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2004 do 10.7.2015
 

Popis:
ruší VZN 24, VZN 68, novelizuje VZN 62

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová