Mesto Trnava

VZN č. 336, ktorým sa vydáva úplne znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 207 o podmienkach predaja výrokov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok v znení VZN č. 250, VZN č. 301 a VZN č. 330

Číslo VZN: 336
Dátum zverejnenia: 21.8.2009
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 30.6.2009 do 31.12.2019
 

Popis:
úplné znenie VZN 207

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?