Mesto Trnava

VZN č. 207 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok

Číslo VZN: 207
Dátum zverejnenia: 5.3.2004
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 15.3.2004 do 31.12.2019
 

Popis:
vyhlásené úplným znením - VZN 336, novelizované VZN 250, VZN 301, VZN 330, ruší VZN 178

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?